Obsah

Územní studie Dačice - lokalita Za Školou byla schválena a registrována dne 29.2.2008. V lednu 2015 byla provedena její revize a schválení možnosti využití revidované územní studie. 

Ode dne 6.8.2019 je jižní část lokality této územní studie nově řešena Územní studií Dačice - U Sasiňáku. Dle Územního plánu Dačice se konkrétně jedná o zastavitelné plochy pro bydlení Z7 a Z8.

Textová část:

Výkresová část: