Obsah

Informace - "kotlíkové dotace"

Typ: ostatní
Informace z odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu - Jihočeský kraj rozesílána na příslušné ORP v Jihočeském kraji.

V současné době ještě občané žádat o dotaci nemohou. Nyní jsou na řadě jednotlivé kraje, kdy musí každý kraj zažádat o dotaci ve lhůtě od 15. 8. do 30. 9. 2015. Až bude Jihočeskému kraji přidělena finanční částka pro rozdělení dotací občanům, bude možné teprve následně zveřejnit podmínky žádosti pro občany. Protože nedílnou součástí žádosti o dotaci kraje do OPŽP musí být i analýza proveditelnosti, kterou musí nechat každý kraj zpracovat (bude zadána formou veřejné zakázky), a vše musí projít Radou a Zastupitelstvem JčK, kraj by mohl ke konci roku 2015, resp. na začátku roku 2016 teprve vypsat výzvu pro příjem prvních žádostí pro konečné uživatele – fyzické osoby.  

K zajištění maximální informovanosti byla dne 16. 7. 2015 vyvěšena v Aktualitách na webových stránkách kraje informace o vyhlášení výzvy pro kraje a zároveň byla na webu zřízena záložka Kotlíkové dotace, kde jsou zveřejněny první informace pro žadatele o kotlíkovou dotaci, které budou průběžně aktualizovány.

Odkaz zde: http://www.kraj-jihocesky.cz/


Vytvořeno: 17. 7. 2015
Poslední aktualizace: 17. 7. 2015 00:00
Autor: Stanislav Tobolka Dis.