Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Opravné prostředky

podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odvolání

 • V případě, kdy povinný subjekt vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.
 • Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu (Krajský úřad Jihočeského kraje) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace

           Stížnost může ústně nebo písemně podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci;    

b) kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady nebo odměny za poskytnutí informace.

Postup při vyřízení stížnosti

 • Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne:

a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace; sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu nebo v případě sdělení o požadované úhradě a její výši;

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru