Navigace

Obsah

Organizační struktura

Zastupitelstvo města - výbory

Rada města - komise

Starosta

Místostarosta

Tajemník

Odbor vnitřních věcí

Odbro správní

Odbor finanční

Odbor stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor kultury a cestovního ruchu

Odbor správy majetku

Odbor správy budov

Odbor sociálních věcí

Odbor životního prostředí

Odbor dopravy

 

Městský úřad:
v samostatné působnosti plní ty úkoly, které mu byly svěřeny nebo uloženy zastupitel-stvem města a radou města (§ 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.) v pře-nesené působnosti vykonává státní správu v těchto oblastech:

  • stavební úřad
  • matrika a evidence obyvatel
  • sociální dávky
  • živnostenský úřad
  • ochrana životního prostředí
  • doprava a silniční hospodářství
  • památková péče
  • přestupkové řízení na jednotlivých úsecích státní správy
  • sociálně právní ochrana dětí
  • péče o válečné hroby