Navigace

Obsah

Zprávy

Výsledky volby prezidenta ČR v I. a II. kole v Dačicích

V Dačicích se volilo ve 14 volebních okrscích. Volební účast v prvním kole byla 64,88 %, ve druhém dosáhla 69,24 %. celý text

ostatní | 27. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Hlasování do přenosné volební schránky

V druhém kole volby prezidenta republiky může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 26. ledna 2018 do 11:00 h na čísle 384 401 267 nebo na e mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi. celý text

ostatní | 23. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Telefonní seznam do volebních místností Pověřeného obecního úřadu Dačice

Telefonní seznam do všech volebních místností - PoÚ Dačice - viz tabulka: celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Hlasování do přenosné volební schránky

Při volbě prezidenta může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 12. ledna 2018 do 11:00 h na čísle 384 401 267 nebo na e mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi. celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Upozornění na změnu volební místnosti pro okrsek č. 12

Pro volbu prezidenta České republiky je volební místnost okrsku č. 12 v budově Občanské komise v Hostkovicích, Hostkovice 28. V okrsku č. 12 volí voliči bydlící v místních částech Hostkovice a Lipolec.
celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Upozornění na změnu volební místnosti pro okrsek č. 11

Pro volbu prezidenta České republiky je volební místnost okrsku č. 11 v budově Občanské komise Velký Pěčín, Velký Pěčín 31. V okrsku č. 11 volí voliči bydlící v místních částech Malý Pěčín a Velký Pěčín.
celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Služba na městském úřadě ve dnech voleb

V době konání volby prezidenta bude na městském úřadě zajištěna služba pro voliče, kteří zjistí, že nemají platný občanský průkaz... celý text

ostatní | 28. 12. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Informace je zveřejněna na úřední desce - viz odkaz celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Delegace členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Delegaci členů a náhradníků okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky musí oprávněné osoby provést nejpozději do středy 13. prosince 2017 do 16 hodin.
celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. celý text

ostatní | 15. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky, která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018. celý text

ostatní | 15. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta republiky

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta republiky celý text

ostatní | 13. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Informace o vyhlášení volby prezidenta

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil dne 23. srpna 2017 volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech: pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018.
celý text

ostatní | 13. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná