Navigace

Obsah

Zprávy

Služba na městském úřadě ve dnech voleb

V době konání voleb do zastupitelstev obcí bude na městském úřadě zajištěna služba pro voliče, kteří zjistí, že nemají platný občanský průkaz.

Trvání služby:
pátek 5. října od 14:00 h do 22:00 h
sobota 6. října od 8:00 h do 14:00 h
Službu bude zajišťovat odbor vnitřních věcí, oddělení správní, v budově Palackého nám. 1/I, Dačice,
tel. 384 401 267.

Volič, který zjistí, že nemá platný občanský průkaz, může požádat o vyhotovení občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc. Volič k žádosti s sebou přinese dosavadní občanský průkaz a 2 fotografie do občanského průkazu.
celý text

ostatní | 4. 10. 2018 | Autor: Bc. Markéta Nováčková

Komunální volby 2018 – zajištění dopravy pro občany z místních částí

Městský úřad v Dačicích oznamuje, že vzhledem k umístění některých volebních místností pro hlasování mimo místní část (týkající se místních částí Lipolec, Prostřední Vydří, Chlumec, Hradišťko, Borek a Velký Pěčín) bude dne 6. 10. 2018 organizována zdarma přeprava občanů osobním devítimístným autem SDH Dačice. celý text

ostatní | 2. 10. 2018 | Autor: Bc. Markéta Nováčková

Informace o způsobu hlasování při volbách do zastupitelstva města

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 celý text

ostatní | 2. 10. 2018 | Autor: Bc. Markéta Nováčková

Upozornění na změnu volební místnosti pro okrsek č. 11

Pro volby do zastupitelstva města Dačice je volební místnost okrsku č. 11 v budově Občanské komise Malý Pěčín, Malý Pěčín 30. V okrsku č. 11 volí voliči bydlící v místních částech Malý Pěčín a Velký Pěčín.
celý text

ostatní | 2. 10. 2018 | Autor: Bc. Markéta Nováčková

Telefonní seznam - volební místnosti

Telefonní seznam do volebních místností při volbách do zastupitelstva města. celý text

ostatní | 1. 10. 2018 | Autor: Bc. Markéta Nováčková

Informace o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí. celý text

ostatní | 1. 10. 2018 | Autor: Bc. Markéta Nováčková

Hlasování do přenosné volební schránky

Při volbách do zastupitelstva města může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 5. října 2018 do 11:00 h na čísle 384 401 267 nebo na e-mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi.
celý text

ostatní | 1. 10. 2018 | Autor: Bc. Markéta Nováčková

Delegace členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Delegování členů a náhradníků okrskové volební komise volby do zastupitelstva města Dačice musí volební strany provést nejpozději do středy 5. září 2018 do 16 hodin. celý text

ostatní | 27. 8. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Informace o kandidátních listinách a kandidátech pro volby 2018

Informace o kandidátech
Informace o kandidátních listinách a kandidátech registrovaných pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018 jsou dostupné na stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz.

celý text

ostatní | 27. 8. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Výzva k ověření správnosti údajů na hlasovacím lístku před vytištěním

Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může zmocněnec volební strany či nezávislý kandidát ověřit správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním, do 2 pracovních dnů po výzvě registračního úřadu. celý text

ostatní | 23. 8. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Informace pro zmocněnce volební stran

Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 22.08.2018 (středa) od 15.00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Dačice, budova Palackého nám. 2/I (č. dveří 142, v přízemí budovy). Losování provede pracovník registračního úřadu. celý text

ostatní | 21. 8. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Informace k podávání kandidátních listin - vzory

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. Volební strany mohou podávat kandidátní listiny prostřednictvím ... celý text

ostatní | 5. 6. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Podmínky kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ... celý text

ostatní | 4. 6. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Termín komunálních voleb 2018

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018. celý text

ostatní | 4. 6. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Kandidatura volební strany typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích, městech, městech se zvláštním postavením, hlavním městě Praze, městských obvodech a městských částech ... celý text

ostatní | 1. 6. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Výsledky volby prezidenta ČR v I. a II. kole v Dačicích

V Dačicích se volilo ve 14 volebních okrscích. Volební účast v prvním kole byla 64,88 %, ve druhém dosáhla 69,24 %. celý text

ostatní | 27. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Hlasování do přenosné volební schránky

V druhém kole volby prezidenta republiky může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 26. ledna 2018 do 11:00 h na čísle 384 401 267 nebo na e mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi. celý text

ostatní | 23. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Telefonní seznam do volebních místností Pověřeného obecního úřadu Dačice

Telefonní seznam do všech volebních místností - PoÚ Dačice - viz tabulka: celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Hlasování do přenosné volební schránky

Při volbě prezidenta může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku 12. ledna 2018 do 11:00 h na čísle 384 401 267 nebo na e mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi. celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Upozornění na změnu volební místnosti pro okrsek č. 12

Pro volbu prezidenta České republiky je volební místnost okrsku č. 12 v budově Občanské komise v Hostkovicích, Hostkovice 28. V okrsku č. 12 volí voliči bydlící v místních částech Hostkovice a Lipolec.
celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Upozornění na změnu volební místnosti pro okrsek č. 11

Pro volbu prezidenta České republiky je volební místnost okrsku č. 11 v budově Občanské komise Velký Pěčín, Velký Pěčín 31. V okrsku č. 11 volí voliči bydlící v místních částech Malý Pěčín a Velký Pěčín.
celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Služba na městském úřadě ve dnech voleb

V době konání volby prezidenta bude na městském úřadě zajištěna služba pro voliče, kteří zjistí, že nemají platný občanský průkaz... celý text

ostatní | 28. 12. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Informace je zveřejněna na úřední desce - viz odkaz celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Delegace členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Delegaci členů a náhradníků okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky musí oprávněné osoby provést nejpozději do středy 13. prosince 2017 do 16 hodin.
celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. celý text

ostatní | 15. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky, která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018. celý text

ostatní | 15. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta republiky

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta republiky celý text

ostatní | 13. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Informace o vyhlášení volby prezidenta

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil dne 23. srpna 2017 volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech: pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018.
celý text

ostatní | 13. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná