Obsah

SFŽP

Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích


V rámci Národního programu Životního prostředí získalo město Dačice dotaci ve výši 796 720 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR v letech 2016 - 2017 na projekt "Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích".

Cílem projektu je podpora udržitelného rozvoje města Dačice v rámci Místní Agendy 21, zlepšení kvality života místních obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. Z dotace budou realizovány aktivity Zdravého města, jako je "Den bez aut, Kulaté stoly, Fórum Zdravého města", dále semináře a konference týkající se "hospodaření s vodou, obnovitelné zdroje" pro žáky, studenty a širokou veřejnost.

V projektu bude zpracován Strategický plán rozvoje města Dačice pro roky 2016-2020dopravní generel mapující dopravu a její dopad na životní prostředí a kvalitu života obyvatel v Dačicích.