Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

nařízení města 1/2013

Město Dačice
NAŘÍZENÍ č. 1/2013
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
pro zařizovací obvod Dačice

Rada města Dačice se usnesla dne 20. 2. 2013 vydat podle ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy dle § 25 odst. 2 lesního zákona pro zařizovací obvod Dačice na období 10 let, tj. od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2024.

(2) Hranice zařizovacího obvodu Dačice je totožná s hranicí současného lesního hospodářského celku Dačice a Dačice II ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dačice a zahrnuje lesy v katastrálních územích:
Báňovice, Bělčovice, Bílkov, Borek u Dačic, Brandlín, Budeč, Budíškovice, Chlumec u Dačic, Chvaletín, Chvalkovice u Dešné, Cizkrajov, Červený Hrádek u Dačic, Český Rudolec, Dačice, Dančovice, Dešná u Dačic, Dobrohošť, Dolní Bolíkov, Dolní Bolíkov-Nová Ves, Dolní Bolíkov-Rubášov, Dolní Němčice, Dolní Radíkov, Domašín u Studené, Heřmaneč, Hluboká u Dačic, Holešice u Cizkrajova, Horní Bolíkov, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Pole, Horní Radíkov, Horní Slatina, Hostkovice u Dolních Němčic, Hradišťko u Dačic, Hříšice, Jersice, Kadolec u Slavonic, Kostelní Vydří, Leštnice, Lidéřovice, Lipnice u Markvarce, Lipolec, Malý Pěčín, Manešovice, Marketa, Markvarec, Maršov u Heřmanče, Maříž, Matějovec, Modletice, Mutišov, Mutná, Nové Dvory, Nové Hobzí, Nové Sady u Písečného, Olšany u Dačic, Ostojkovice, Peč, Písečné u Slavonic, Plačovice, Prostřední Vydří, Radlice u Volfířova, Rancířov, Řečice, Skrýchov, Slavětín u Slavonic, Slavonice, Stálkov, Staré Hobzí, Stoječín, Studená, Sumrakov, Světlá pod Javořicí, Šach, Třebětice u Dačic, Urbaneč, Václavov u Chvaletína, Velká Lhota u Dačic, Velký Jeníkov, Velký Pěčín, Vesce u Dačic, Vlastkovec, Vnorovice, Volfířov, Županovice u Dešné.

(3) Lesní hospodářská osnova bude vypracována bezplatně pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky lesa o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zabezpečili zpracování lesního hospodářského plánu.


Článek 2
Požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy

(1) Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha v zařizovacím obvodu Dačice mohou v termínu do 31. 7. 2013 oznámit Městskému úřadu Dačice, odboru životního prostředí, svoje hospodářské záměry, požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy a případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu. Tyto požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář.

(2) Připomínky a požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy v termínu do 31. 7. 2013 mohou uplatnit také další fyzické a právnické osoby, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní správy.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení obce se vydává pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů.

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Ing. Vlastimil Štěpán - starosta
Ing. Jan Bartošek - místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
4
30
4
31
4
1
3
2
6
3
6
4
4
5
4
6
5
7
7
8
4
9
5
10
8
11
6
12
6
13
6
14
7
15
8
16
9
17
9
18
10
19
5
20
6
21
6
22
5
23
8
24
8
25
5
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru