Navigace

Obsah

infoVýběrové řízení - vedoucí odboru správy majetku

Město Dačice vypsalo výběrové řízení na obsazení volného místa vedoucí, vedoucího odboru správy majetku. Zájemci se mohou přihlásit do 21. 3. 2019 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice. Více informací zde.

Aktuality

21.03.2019

Prodej stavebních pozemků v lokalitě „Za Školou“

Na svém 12. zasedání vyhlásila Rada města Dačice veřejnou nabídku na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za Školou“ v Dačicích – III. etapa – 13. kolo.

Detail

20.03.2019

Hlášení: Recitál Otokara Březiny v knihovně

KMM srdečně zve na Recitál Otokara Březiny, který se koná ve čtvrtek 21.3. v 17:30 h v rámci oslavy světového dne poezie k 90. výročí úmrtí tohoto regionálního básníka. Zazní několik jeho zhudebněných básní. Autorem hudby k básním je Petr Kopejska, který bude hrát na kytaru a zpívat, pásmo zhudebněných básní proloží mluveným slovem a přednesem Karel Vala. Oba jsou členové Společnosti Otokara Březiny. Hlášeno: 20. a 21.3.

Detail

20.03.2019

Hlášení: Jarní probouzení v MŠ Za Lávkami

MŠ Za Lávkami vás srdečně zve na Jarní probouzení, které se koná ve čtvrtek 21.3. od 15:00 do 17:00 h na zahradě MŠ Za Lávkami.

Detail

18.03.2019

Hlášení: Jak se čerti ženili - muzikálová pohádka v KD Beseda

KD Beseda srdečně zve na muzikálovou pohádku s názvem Jak se čerti ženili, která se odehraje v neděli 24.3. ve 14:00 h v hlavním sále. Děti 50 Kč, dospělí 100 Kč. Vstupenky v předprodeji na IC Dačice. Těšíme se na vás! Hlášeno: 18., 20. a 22.3.

Detail

15.03.2019

Hlášení: Voda ve městě, krajině a klimatická změna - konference

Zdravé město Dačice vás zve na konferenci s názvem Voda ve městě, krajině a klimatická změna, která se uskuteční v úterý 26.3. od 9:00 h v hlavním sále KD Beseda.

Detail

14.03.2019

POZVANKA

POZVÁNKA - UKLIĎME SVĚT, ČESKO, DAČICKO - 6.4.2019

Město Dačice se v rámci projektu Zdravého město Dačice a MA21 připojí k celostátní akci „Ukliďme Česko 2019“, která připadá na sobotu 6. dubna. Jejím cílem je zbavit česká města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. I přesto, že město věnuje nemalé prostředky na průběžný úklid Dačic a místních částí, můžeme po cestě do práce nebo při procházkách v našem krásném městě či přírodě narazit na místa a zapadlé kouty, kde se nachází pohozené odpadky či přímo úmyslně založené černé skládky. S nástupem jara je nejvhodnější čas s tím něco udělat!

Detail

14.03.2019

pozvánka

POZVÁNKA na konferenci "Voda ve městě, krajině a klimatická změna"

Zdravé město Dačice Vás zve na konferenci, která se bude konat 26. 3. 2019, 9 - 15 h v hlavním sále Kulturního domu Beseda v Dačicích. Konference bude pořádána v rámci projektu spolufinancovaného ze SFŽP s názvem "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech".

Detail

13.03.2019

Volby do Evropského parlamentu 24. - 25. května 2019

Informace pro občany jiných členských států EU:

Detail

13.03.2019

Sezóna bioodpadu začíná

Zima už snad skončila (končí), a tak má bioodpad opět zelenou. Připomeňme si proto to nejzákladnější:

Detail

07.03.2019

Hlášení: Ohnisková deratizace města

Od 18. 3. 2019 do 19. 5. 2019 bude na území našeho města probíhat tradiční ohnisková deratizace, kterou bude provádět odborná fima DDD, s.r.o. Třebíč. V průběhu ohniskové deratizace budou ošetřeny kromě jiného i plochy veřejného prostranství se zjištěnými pobytovými stopami myšovitých hlodavců. Upozorňujeme proto občany na zákaz volného pobíhání zvířat na veřejném prostranství v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018 .

Detail

06.03.2019

Jarní úklid města

Vážení spoluobčané, pokud jste ochotni o víkendu 9. a 10. března pomoci s jarním úklidem Dačic, prosíme Vás o zametení chodníků a silnic před Vašimi domy. Vzniklé hromádky posypu v pondělí 11. 3. odvezou Technické služby Dačice. Děkujeme za pomoc.

Detail

04.03.2019

Dačice zabodovaly na XIX. ročníku Dačického kejklování

Celkem čtyřikrát pozvala porota v neděli 3. března při udělování cen zástupce dačických divadelníků a organizátorů přehlídky k sobě pod pódium, aby jim předala následující ocenění:

Detail

informaceSezóna bioodpadu začala 

Občané bydlící v Dačicích v rodinných domcích se zahradou si mohou i nadále zapůjčit sběrnou nádobu na bioodpad po předložení občanského průkazu a složení vratné kauce 200 Kč v areálu společnosti FCC Dačice, s.r.o. (ul. U Stadionu 50/V). Sběr bioodpadu v místních částech probíhá do velkoobjemových kontejnerů, které budou sváženy dle potřeby, přistaveny byly 15. 3. 

infoDávky pro osoby se zdravotním postižením

Dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se osobám se zdravotním postižením poskytuje: a) příspěvek na mobilitu, b) příspěvek na zvláštní pomůcku (sem patří např. i příspěvek na motorové vozidlo, úpravu bytu, nájezdové ližiny atd.). Podrobné informace k tomu tématu jsou k dispozici v přiloženém souboru - ke stažení.

Přivítání prvního občánka Dačic První občánek Dačic

Starosta města Karel Macků přivítal v pátek 8. března na radnici prvního občánka letošního roku. Stal se jím Petr Kubát, který se narodil 14. ledna v jihlavské porodnici. Rodiče převzali dárek v podobě křišťálového přívěsku ve tvaru kostičky na zlatém řetízku. Kostka je symbolem města Dačice, které dalo světu první kostku cukru.

Vlajka pro Tibet Vlajka pro Tibet

Rada města schválila připojení města Dačice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2019 na budově radnice.  Kampaň má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany.

Příspěvky z prostředků města na rok 2019 info

Město Dačice vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2019 v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Veškeré informace včetně příslušných formulářů jsou k dispozici zde. Lhůta pro podání žádostí je od 4. dubna do 24. dubna do 17:00 h. V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského úřadu Dačice. 

ÚKino Beseda - dárkové poukazynor 2019 byl pro dačické kino rekordní

Kino Beseda (dříve 3D Kino Dačice) si za letošní únor do svých statistik zapsalo doposud největší měsíční návštěvnost ve své historii (provoz zahájilo 9. ledna 2013). Celkem se v únoru 2019 uskutečnilo 19 filmových projekcí, které navštívilo 1.485 diváků. Průměrná návštěvnost na jedno promítání tedy byla 78,15 diváka a přidáme-li další číslo, tak zjistíme, že celková divácká vytíženost kinosálu, který má kapacitu 84 míst, byla úctyhodných a pro provozovatele kin snových 93,04 %. Milanovi Krotkému, který je kinař srdcem i duší, patří dík za skvěle odváděnou práci, a všem našim divákům děkujeme za věrnost a přízeň Kinu Beseda.  

XXL ModelkaPorota Dačického kejklování 2019 ocenila kvalitu postupové přehlídky

Devět divadelních představení bylo na programu XIX. ročníku jihočeské divadelní postupové přehlídky. Čtyřčlenná porota při závěrečném vyhlášení v neděli 3. března v 16:30 h v hlavním sále KD Beseda udělila 14 čestných uznání, 11 cen a 1 cenu mimořádnou.  To, že se jednalo o kvalitně obsazenou přehlídku, potvrzují dvě udělená doporučení a jedna nominace na celostátní přehlídky. Porota Dačického kejklování 2019 doporučila programové radě národní přehlídky divadla jednoho herce Kaznějov 2019 zařadit do programu inscenaci Modelka XXL Divadelního souboru Tyl Dačice, dále doporučila k výběru do programu celostátní přehlídky Divadelní PIKNIK Volyně 2019 inscenaci O 14 dní dříve aneb Svoboda nadvakrát Divadla Pod čarou Písek a nominovala do programu celostátní přehlídky Divadelní PIKNIK Volyně 2019 inscenaci Světáci Divadelního souboru DS Tyl České Budějovice.  Kompletní výsledková listina zde k náhledu.

Nominace na Cenu města Dačice za rok 2018 - pravidla zde ke staženíinfo

Do 31. března 2019 mohou občané s trvalým pobytem na území města, právnické osoby či kolektivy osob se sídlem na jeho území podat písemně na adresu rady města návrh na udělení Ceny města za minulý kalendářní rok. Cena se uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v jednotlivých oblastech v roce, který předcházel udělení ceny, tzn. v průběhu roku 2018. Více informací - viz pravidla. 

infoÚzemní plán města Dačice – změna č. 4

Město Dačice má platný územní plán již od roku 2009. Od té doby proběhly již tři změny, poslední schválilo zastupitelstvo města v září 2018. Jelikož změna územního plánu je velmi náročný a časově zdlouhavý proces, schválilo zastupitelstvo města pořízení změny č. 4. Do této změny je možné podávat žádosti do 30. 3. 2019. Po tomto termínu bude zpracováno zadání pro změnu územního plánu, vybrán projektant a zahájen zmiňovaný proces. Celá zpráva zde.

Pozvánky na akce

21.03.2019

recitál

Recitál Otokara Březiny

Oslava světového dne poezie k 90. výročí úmrtí velkého regionálního básníka. Zazní zhudebněné básně: Modlitba za nepřátele, Moje matka, Když nebe vaše okna ozáří, Čisté jitro, Slyším v duši, Hlubiny bolesti, Ztracení, Až sedneš za můj stůl, Tisíce srdcí pělo v srdci tvém, Místa harmonie a smíření.

Kultura Dačice

21.03.2019

Jarní probuzení

Příprava zahrady na hraní a objevování, ekohrátky se Skřítky a Broučky, vystoupení dětí ze třídy U Žabičky. Nářadí - hrábě a motyčku s sebou. V případě nepřízně počasí bude akce přesunuta na jiný termín.

Kultura Dačice

21.03.2019

Ženy v běhu 1

Ženy v běhu

Nová česká komedie od tvůrců Bezva ženské na krku, je především příběhem Věry (Zlaty Adamovské) a jejich tří dcer, které ve filmu ztvárňují: Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová a Jenovéfa Boková.

Kulturní dům Beseda

22.03.2019

Ženy v běhu 1

Ženy v běhu

Nová česká komedie od tvůrců Bezva ženské na krku, je především příběhem Věry (Zlaty Adamovské) a jejich tří dcer, které ve filmu ztvárňují: Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová a Jenovéfa Boková.

Kulturní dům Beseda

23.03.2019

plakát

Karaoke v Klubu Béčko

moderuje Lenka Kropáčková

Kultura Dačice