Obsah

Aktuálně:

Dačický bioodpad aktuálně

Nejen konec roku, ale i konec letošního odděleného sběru bioodpadu se blíží. Tento bude ukončen v úterý 20. listopadu.

V uvedený den proběhne letos poslední svoz sběrných nádob veřejně přístupných i sběrných nádob zapůjčených do jednotlivých domácností. Ukončen bude i oddělený sběr bioodpadu probíhající v místních částech prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů.

Děkujeme všem, jejichž bioodpad již nekončí na skládce komunálního odpadu v Borku a těšíme se na spolupráci v příštím roce. Vašeho úsilí si upřímně vážíme.

V případě jakýchkoliv nejasností – pište, volejte (odpady@dacice.cz, 384 401 281)

 


Obecné informace

Nakládání sinformace odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2013 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

informaceVýroční zprávy o odpadovém hospodářství Města Dačice

Materiály obsahují informace: produkce odpadů dle charakteru a vlastností, poměr tříděného a netříděného odpadu, příjmy, výdaje,  sběrný dvůr ...

Biodpad

  • Svoz odpadu v ulicích města probíhá každé úterý - nádoby je nutné připravit ke svozu nejpozději do 6:00 h svozového dne;
  • Prosím občany, aby do nádoby vhazovali pouze odpady, pro které je určená. Děkujeme, že tato pravidla dodržujete, pomáháte nám tak bioodpad lépe zpracovat.
  • Dále se obracíme na všechny uživatele se žádostí,aby do hnědých "popelnic" neodkládali neskladný bioodpad, zejména větve. Pracovníkům svozové společnosti tímto ušetříte zbytečné problémy při manipulaci se sběrnými nádobami. Pro odkládání neskladného bioodpadu jsou k dispozici kontejnery umístěné v prostorách sběrného dvora odpadů, který slouží k těmto účelům celoročně. 
  • V místních částech probíhá sběr bioodpadu do velkoobjemovýchg kontejnerů, které jsou sváženy dle potřeby 
     

Máte zájem o zapůjčení sběrné nádoby na bioodpad?

Občané bydlící v Dačicích v rodinných domcích se zahradou si mohou i nadále zapůjčit sběrnou nádobu na bioodpad pro individuální potřebu své domácnosti.

Tyto nádoby jsou pro zájemce připraveny v areálu společnosti FCC Dačice, s.r.o. (ul. U Stadionu 50/V), a to po předložení občanského průkazu a složení vratné kauce ve výši 200 Kč (provozní doba kanceláře svozové společnosti - všední dny, 7:00 h - 16:00 h);