Obsah

AKTUÁLNĚ:informace

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2019
 • Sazba poplatku: 600,00 Kč za jednoho poplatníka/rok
 • Splatnost poplatku: do 30. 04. 2019 
 • Podrobnější informace o platbách komunálního odpadu: Jana Klimešová, tel.: 384 401 255, e-mail: zu.prijem@dacice.cz, poplatky@dacice.cz.

Platbu za komunální odpad můžete uhradit:

 • osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i platby kartou,
 • osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,
 • převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou kontaktujte pí Klimešovou pro zjištění variabilního symbolu a celkové částky.

Poplatek ze psů:

 • Podrobnější informace o poplatku podá Lea Andrejsová, tel.: 384 401 254, e-mail: zu.rejstrik@dacice.cz
 • Splatnost poplatku: do 30.04.2019

Platbu za psy můžete uhradit:

 • osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i bezhotovostní platby,
 • osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,
 • převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou kontaktujte pí Andrejsovou pro zjištění variabilního symbolu.

 

Obecné informace

Nakládání sinformace odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

 • UCELENÝ PŘEHLED POPLATKŮ - komunální odpad, ze psů, ze vstupného, z ubytovací kapacity
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2013 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

 • svoz bioodpadu byl letos ukončen v úterý 12. listopadu 2019

Dačický bioodpad - jak na to? 

V případě jakýchkoliv nejasností – pište, volejte (odpady@dacice.cz, 384 401 281)

Biodpad

 • Svoz odpadu v ulicích města probíhá každé úterý - nádoby je nutné připravit ke svozu nejpozději do 6:00 h svozového dne;
 • Prosím občany, aby do nádoby vhazovali pouze odpady, pro které je určená. Pomůžete nám tak bioodpad lépe zpracovat.
 • Dále žádáme všechny uživatele, aby do hnědých "popelnic" neodkládali neskladný bioodpad, zejména větve. Pracovníkům svozové společnosti tímto ušetříte zbytečné problémy při manipulaci se sběrnými nádobami.
 • Pro odkládání neskladného bioodpadu jsou celoročně k dispozici kontejnery umístěné v prostorách sběrného dvora. 
 • V místních částech probíhá sběr bioodpadu do velkoobjemovýchg kontejnerů, které jsou sváženy dle potřeby 
   

Máte zájem o zapůjčení sběrné nádoby na bioodpad?

Občané bydlící v Dačicích v rodinných domcích se zahradou si mohou i nadále zapůjčit sběrnou nádobu na bioodpad pro individuální potřebu své domácnosti.

Tyto nádoby jsou pro zájemce připraveny v areálu společnosti FCC Dačice, s.r.o. (ul. U Stadionu 50/V), a to po předložení občanského průkazu a složení vratné kauce ve výši 200 Kč (provozní doba kanceláře svozové společnosti - všední dny, 7:00 h - 16:00 h);