Navigace

Obsah

AKTUÁLNĚ:informace

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2019
 • Sazba poplatku: 600,00 Kč za jednoho poplatníka/rok
 • Splatnost poplatku: do 30. 04. 2019 
 • Podrobnější informace o platbách komunálního odpadu: Jana Klimešová, tel.: 384 401 255, e-mail: zu.prijem@dacice.cz, poplatky@dacice.cz.

Platbu za komunální odpad můžete uhradit:

 • osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i platby kartou,
 • osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,
 • převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou kontaktujte pí Klimešovou pro zjištění variabilního symbolu a celkové částky.

Poplatek ze psů:

 • Podrobnější informace o poplatku podá Lea Andrejsová, tel.: 384 401 254, e-mail: zu.rejstrik@dacice.cz
 • Splatnost poplatku: do 30.04.2019

Platbu za psy můžete uhradit:

 • osobně na pokladně MěÚ Dačice (Palackého nám. 2/I) – pokladna přijímá i bezhotovostní platby,
 • osobně na odboru Obecní živnostenský úřad (Palackého nám. 2/I) – pouze hotovost,
 • převodem na účet města Dačice – č. účtu: 19-0603143369/0800 – před platbou kontaktujte pí Andrejsovou pro zjištění variabilního symbolu.

 

Obecné informace

Nakládání sinformace odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

 • UCELENÝ PŘEHLED POPLATKŮ - komunální odpad, ze psů, ze vstupného, z ubytovací kapacity
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2013 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

svozové nádobyPapír a plasty - individuální svoz od domu v roce 2019 

Svoz papíru a plastů shromážděných ve sběrných nádobách zapůjčených do jednotlivých domácností pokračuje i v letošním roce. Od května letošního roku dochází k navýšení četnosti svozu plastů, v červenci letošního roku se změní termíny svozu papíru ve všech místních částech. Obě uvedené změny odráží aktualizovaná podoba svozových kalendářů - viz následující odkazy ke stažení:  

Svozové kalendáře na rok 2019 ke stažení/náhledu:

Svozový kalendář v listinné podobě je pro zájemce k dispozici:

 • v sídle svozové společnosti FCC Dačice, s.r.o. (ul. U Stadionu 50, Dačice),
 • na odboru životního prostředí (ul. Krajířova 27, Dačice – I. patro, kancelář č. dv. 116),
 • na Infocentru Dačice (Palackého nám. 1, Dačice).

O zaslání svozového kalendáře lze požádat i na e-mailové adrese: odpady@dacice.cz.

informaceNemáte ještě svozové nádoby a máte o ně zájem?

Samozřejmě i nadále trvá možnost zapůjčení nádob na sběr obou komodit pro vlastní domácnost. Tyto nádoby si lze vyzvednout v areálu společnosti FCC Dačice, s.r.o. (adresa viz výše) vždy ve všední dny od 7:00 do 16:00 h. Zájemce předloží občanský průkaz a složí vratnou kauci ve výši 200 Kč za jednu zapůjčenou nádobu, nebo 200 Kč za zapůjčení sady obou sběrných nádob.

upozorněníPro úplnost připomínáme, že nádoby, které mají být svezeny, musí být připraveny ve stanovený svozový den nejpozději do 6:00 h ráno.

Případné dotazy zodpoví:

 • Jaroslav Horák, MěÚ Dačice - 384 401 281, e-mail: odpady@dacice.cz
 • FCC Dačice, s.r.o. - 384 420 001