Navigace

Obsah

Aktuálně:

Dačický bioodpad aktuálně

Nejen konec roku, ale i konec letošního odděleného sběru bioodpadu se blíží. Tento bude ukončen v úterý 20. listopadu.

V uvedený den proběhne letos poslední svoz sběrných nádob veřejně přístupných i sběrných nádob zapůjčených do jednotlivých domácností. Ukončen bude i oddělený sběr bioodpadu probíhající v místních částech prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů.

Děkujeme všem, jejichž bioodpad již nekončí na skládce komunálního odpadu v Borku a těšíme se na spolupráci v příštím roce. Vašeho úsilí si upřímně vážíme.

V případě jakýchkoliv nejasností – pište, volejte (odpady@dacice.cz, 384 401 281)

 


Obecné informace

Nakládání sinformace odpady v Dačicích se řídí obecně závaznými vyhláškami, které mimo jiné stanoví: co se rozumí pod pojmem komunální odpad, jak a kam ho lze uložit, a také základní povinnosti fyzických osob při nakládání s dalšími odpady, stavební nevyjímaje.

  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2013 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

informaceVýroční zprávy o odpadovém hospodářství Města Dačice

Materiály obsahují informace: produkce odpadů dle charakteru a vlastností, poměr tříděného a netříděného odpadu, příjmy, výdaje,  sběrný dvůr ...

svozové nádobyPapír a plasty - individuální svoz od domu v roce 2018 

Svoz papíru a plastů shromážděných ve sběrných nádobách zapůjčených do jednotlivých domácností pokračuje i v letošním roce.  Od května letošního roku dochází k navýšení četnosti svozu plastů, v červenci letošního roku se změní termíny svozu papíru ve všech místních částech. Obě uvedené změny odráží aktualizovaná podoba svozových kalendářů - viz následující odkazy ke stažení:  

Svozové kalendáře na rok 2018 ke stažení/náhledu:

Svozový kalendář v listinné podobě je pro zájemce k dispozici:

  • v sídle svozové společnosti FCC Dačice, s.r.o. (ul. U Stadionu 50, Dačice),
  • na odboru životního prostředí (ul. Krajířova 27, Dačice – I. patro, kancelář č. dv. 116),
  • na Infocentru Dačice (Palackého nám. 1, Dačice).

O zaslání svozového kalendáře lze požádat i na e-mailové adrese: odpady@dacice.cz.

informaceNemáte ještě svozové nádoby a máte o ně zájem?

Samozřejmě i nadále trvá možnost zapůjčení nádob na sběr obou komodit pro vlastní domácnost. Tyto nádoby si lze vyzvednout v areálu společnosti FCC Dačice, s.r.o. (adresa viz výše) vždy ve všední dny od 7:00 do 16:00 h. Zájemce předloží občanský průkaz a složí vratnou kauci ve výši 200 Kč za jednu zapůjčenou nádobu, nebo 200 Kč za zapůjčení sady obou sběrných nádob.

upozorněníPro úplnost připomínáme, že nádoby, které mají být svezeny, musí být připraveny ve stanovený svozový den nejpozději do 6:00 h ráno.

Případné dotazy zodpoví:

  • Jaroslav Horák, MěÚ Dačice - 384 401 281, e-mail: odpady@dacice.cz
  • FCC Dačice, s.r.o. - 384 420 001