Navigace

Obsah

Svozový kalsvozové nádobyendář - papír a plasty od domu

Svoz papíru a plastů shromážděných ve sběrných nádobách zapůjčených do jednotlivých domácností pokračuje i v letošním roce, a to dle svozového kalendáře umístěného na následujících odkazech (platí individuálně pro území města, resp. území místních částí uvedených v názvu odkazu).

Svozové kalendáře ke stažení/náhledu:

Svozový kalendář v listinné podobě je pro zájemce k dispozici:

  • v sídle svozové společnosti FCC Dačice, s.r.o. (ul. U Stadionu 50, Dačice),
  • na odboru životního prostředí (ul. Krajířova 27, Dačice – I. patro, kancelář č. dv. 116),
  • na infocentru (Palackého nám. 1, Dačice).

O zaslání svozového kalendáře lze požádat i na e-mailové adrese: odpady@dacice.cz.

Samozřejmě i nadále trvá možnost zapůjčení nádob na sběr obou komodit pro vlastní domácnost. Tyto nádoby si lze vyzvednout v areálu společnosti FCC Dačice, s.r.o. (adresa viz výše) vždy ve všední dny od 7:00 do 16:00 h. Zájemce předloží občanský průkaz a složí vratnou kauci ve výši 200 Kč za jednu zapůjčenou nádobu, nebo 200 Kč za zapůjčení sady obou sběrných nádob.

Pro úplnost připomínáme, že nádoby, které mají být svezeny, musí být připraveny ve stanovený svozový den nejpozději do 6:00 h ráno.

Případné dotazy zodpoví:

  • Jaroslav Horák, MěÚ Dačice - 384 401 281, e-mail: odpady@dacice.cz
  • FCC Dačice, s.r.o. - 384 420 001