Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Vyhlášení grantu „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2024 a 2025“ 

Rada města vyhlásila na svém jednání dne 22. 11. 2023 grantový program „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2024 a 2025“. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 2. 1. 2024 do 15. 1. 2024 do 16:00 h. V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského úřadu Dačice, nepostačuje její podání k poštovní přepravě.


Příspěvky z prostředků města na rok 2024

Rada města vyhlásila na svém jednání dne 22. 11. 2023 možnost ucházet se o příspěvky z prostředků města na rok 2024. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 2. 1. 2024 do 15. 1. 2024 do 16:00 hodin.


Grantový program: Poskytování osobní asistence na rok 2024 a 2025

Rada města, na svém jednání konaném dne 21.6.2023, schválila vyhlášení Grantu poskytování osobní asistence v letech 2024 a 2025. Číslo usnesení: 425/19/RM/2023.


Grantový program: Harm reduction zneužívání návykových látek na rok 2024 a 2025

Rada města, na svém jednání konaném dne 21.6.2023 schválila vyhlášení Grantu Harm reduction zneužívání návykových látek v letech 2024 a 2025. Číslo usnesení: 426/19/RM/2023.


Grantový program: Zajištění provozu mateřského centra na rok 2024 a 2025

Rada města, na svém jednání konaném dne 21.6.2023, schválila vyhlášení Grantu zajištění provozu mateřského centra v letech 2024 a 2025. Číslo usnesení: 427/19/RM/2023.


Grantový program: Zajištění provozu šatníku na rok 2024 a 2025

Rada města, na svém jednání konaném dne 21.6.2023, schválila vyhlášení Grantu zajištění provozu šatníku v letech 2024 a 2025. Číslo usnesení: 428/19/RM/2023.


Grantový program: Poskytování pečovatelské služby na rok 2024 a 2025

Rada města, na svém jednání konaném dne 21.6.2023 schválila vyhlášení Grantu poskytování pečovatelské služby v letech 2024 a 2025. Číslo usnesení: 424/19/RM/2023.


Granty a dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajem

Jč. kraj
Informace o aktuálních vyhlášených grantech a dotačních titulech najdou zájemci na webové stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje, v nabídce horizontálního menu Granty, Fondy EU, podvolba v levém sloupci Aktuální výzvy a informace.

Podpora občanů Dačic

Podpora občanů Dačic, kteří se ocitli ve složité životní situaci

V důsledku událostí předchozích let, kdy se lidé museli postupně vypořádat s pandemií covid-19, poté s příchodem uprchlíků z Ukrajiny a následně s energetickými problémy a vysokou inflací, alokovalo město Dačice finanční prostředky určené pro pomoc nejpotřebnějším občanům, kteří se ocitnou ve složité životní situaci. O tuto pomoc bude možné požádat od května 2023.

Pomoc je určena občanům Dačic a místních částí, kteří se bez vlastního přičinění dostanou do nepříznivé sociální situace, aktivně se ji snaží řešit, ale hrozí jim ztráta bydlení, odpojení energií, nedostatek prostředků na potraviny či základní drogistické zboží, případně si nejsou schopni zajistit jiné základní životní potřeby.

Pomoc města navazuje na další možnosti, které mohou lidé pro řešení své nepříznivé situace využít – pomoc rodiny, komunity, využití sociálních dávek a příspěvků poskytovaných státními orgány nebo prostřednictvím orgánů kraje.

Systém pomoci je adresný na základě individuálního posouzení životní situace žadatele. Účelem je navázat osoby ve složité životní situaci na sociální pracovníky, kteří mohou poradit, jaké jsou alternativní možnosti řešení situace.

Tato pomoc je primárně určena:

 • rodičům s nezletilými dětmi,
 • osobám se zdravotním postižením,
 • seniorům,
 • dalším osobám na základě individuálního posouzení.

Příklady nepříznivých životních situací:

 • Nedostatek prostředků na nákup základních komodit (potraviny, hygienické zboží, léčiva) – z důvodu zvyšujících se nákladů na bydlení, uhrazení doplatku vyúčtování energií, ztráty zaměstnání, jiné nenadálé životní události, neplánovaného nezbytného finančního výdaje aj.
 • Nedostatek prostředků na zajištění volnočasových aktivit dětí – z výše uvedených důvodů.
 • Nedostatek prostředků na opravu/nákup předmětu dlouhodobé potřeby, který je nezbytný pro zajištění základních životních potřeb – z výše uvedených důvodů.
 • Nemožnost dodržovat dietní či jiný léčebný režim pro nedostatek finančních prostředků a zvyšování cenové hladiny.
 • Nemožnost využívat sociální služby pro nedostatek finančních prostředků.
 • Nemožnost opatřit speciální pomůcku, která významně zvyšuje kvalitu života osoby se zdravotním postižením, ale není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění ani z dávek pro osoby se zdravotním postižením. Pomůcka je pro danou osobu nedostupná z finančních důvodů.
 • Další nepříznivé životní situace dle individuálního posouzení.

Získání pomoci:

 • Žádosti o poskytnutí pomoci z prostředků města Dačice lze vyzvednout i podávat na odboru sociálních věcí (dále OSV) Městského úřadu Dačice, Neulingerova 151, Dačice – Jindra Jelínková, DiS (kancelář č. 206). Dokumenty a podrobné informace lze nalézt na internetových stránkách města.
 • Schvalování poskytnutí pomoci – do 1 000 Kč/měsíčně lze poskytnout na základě uvážení OSV. Pomoc vyšší hodnoty projedná sociální komise a doporučí/nedoporučí radě města její poskytnutí.
 • O formě pomoci (materiální/přímou úhradou třetím subjektům/výplatou žadateli) rozhodne OSV, resp. rada města.
 • Maximální výše podpory pro jednu domácnost na jeden rok činí 20 000 Kč. Počet žádostí jednoho žadatele není omezen.
 • O podporu města nemohou žádat osoby, které mají vůči městu nesplacené závazky.
 • Na poskytnutí pomoci není právní nárok.

Žádost o podporu města Dačice v náročné životní situaci - formát pdf (69.35 kB)

Potvrzení pro pomoc města - formát pdf (51.84 kB)

Pravidla pro poskytování podpory občanům Dačic - formát pdf (58.42 kB)

                                                                                                                                                               

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
11
4
10

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru