Navigace

Obsah

Stránka

V září uskutečnili střážníci MP Dačice besedy na ZŠ v ulici Komenského

V září uskutečnili střážníci MP Dačice besedy na ZŠ v ulici KomenskéhoV rámci projektu Bezpečně a zdravě si strážníci městské policie připravili besedy pro žáky prvních až třetích tříd základní školy.

26. 9. 2017 Zobrazit více

Přednáška pro žáky ZŠ ve Starém Hobzí

Přednáška pro žáky ZŠ ve Starém HobzíStrážníci Městské policie Dačice Jitka Žaloudková s kolegy str. Františkem Šindelářem a str. Lukášem Trantou v březnu navštívili v rámci mikroregionu Dačicko ZŠ ve Starém Hobzí. Strážník Jitka Žaloudková se věnovala dětem prvního stupně s přednáškou na téma ,,BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY A DOMŮ“. Žáci po celou dobu vzorně poslouchali a na závěr projevili velký zájem tím, že se vyptávali na hodně věcí, které je zaujali.
Kolegové se v tělocvičně věnovali žákům druhého ročníku a přiblížili jim prvky sebeobrany. I tato přednáška, byla velmi poučná a sami žáci si mohli vyzkoušet jednoduché prvky sebeobrany. Úkolem strážníků bylo předat dětem pár zkušeností. Což se určitě podařilo.
Str. Jitka Žaloudková, byla dále požádána o krátkou besedu v MŠ St. Hobzí. S předškoláky, byla zopakována pravidla chodců. I v této mateřské školce byly děti od svých učitelek dobře připraveny a jim z mojí strany určitě patří velké poděkování.

18. 4. 2017

Co řešila městská policie v prosinci

Co řešila městská policie v prosinci

9. 1. 2017 Zobrazit více

Co řešila městská policie Dačice v listopadu

Co řešila městská policie Dačice v listopadu

13. 12. 2016 Zobrazit více

Co řešila Městská policie Dačice v říjnu

Co řešila Městská policie Dačice v říjnu

10. 11. 2016 Zobrazit více

Co řešila Městská policie Dačice v září 2016

Co řešila Městská policie Dačice v září 2016

5. 10. 2016 Zobrazit více

Bezpečně a zdravě - strážníci MP Dačice besedovali se školáky

Bezpečně a zdravě - strážníci MP Dačice besedovali se školákySérii besed se žáčky prvního stupně na obou základních školách v Dačicích absolvovali strážníci městské policie.

20. 9. 2016 Zobrazit více

Co řešila Městská policie v srpnu 2016

z činnost Městské policie v měsíci srpnu 2016

2. 9. 2016 Zobrazit více

Co řešila Městská policie v červenci

z činnost Městské policie v měsíci červenci

9. 8. 2016 Zobrazit více

Co řešila MP Dačice v červnu 2016

Z činnosti strážníků městské policie v průběhu měsíce června:

11. 7. 2016 Zobrazit více

Stránka