Navigace

Obsah

Stránka

Přednáška pro žáky ZŠ ve Starém Hobzí

Přednáška pro žáky ZŠ ve Starém HobzíStrážníci Městské policie Dačice Jitka Žaloudková s kolegy str. Františkem Šindelářem a str. Lukášem Trantou v březnu navštívili v rámci mikroregionu Dačicko ZŠ ve Starém Hobzí. Strážník Jitka Žaloudková se věnovala dětem prvního stupně s přednáškou na téma ,,BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY A DOMŮ“. Žáci po celou dobu vzorně poslouchali a na závěr projevili velký zájem tím, že se vyptávali na hodně věcí, které je zaujali.
Kolegové se v tělocvičně věnovali žákům druhého ročníku a přiblížili jim prvky sebeobrany. I tato přednáška, byla velmi poučná a sami žáci si mohli vyzkoušet jednoduché prvky sebeobrany. Úkolem strážníků bylo předat dětem pár zkušeností. Což se určitě podařilo.
Str. Jitka Žaloudková, byla dále požádána o krátkou besedu v MŠ St. Hobzí. S předškoláky, byla zopakována pravidla chodců. I v této mateřské školce byly děti od svých učitelek dobře připraveny a jim z mojí strany určitě patří velké poděkování.

18. 4. 2017

Co řešila městská policie v prosinci

Co řešila městská policie v prosinci

9. 1. 2017 Zobrazit více

Co řešila městská policie Dačice v listopadu

Co řešila městská policie Dačice v listopadu

13. 12. 2016 Zobrazit více

Co řešila Městská policie Dačice v říjnu

Co řešila Městská policie Dačice v říjnu

10. 11. 2016 Zobrazit více

Co řešila Městská policie Dačice v září 2016

Co řešila Městská policie Dačice v září 2016

5. 10. 2016 Zobrazit více

Bezpečně a zdravě - strážníci MP Dačice besedovali se školáky

Bezpečně a zdravě - strážníci MP Dačice besedovali se školákySérii besed se žáčky prvního stupně na obou základních školách v Dačicích absolvovali strážníci městské policie.

20. 9. 2016 Zobrazit více

Co řešila Městská policie v srpnu 2016

z činnost Městské policie v měsíci srpnu 2016

2. 9. 2016 Zobrazit více

Co řešila Městská policie v červenci

z činnost Městské policie v měsíci červenci

9. 8. 2016 Zobrazit více

Co řešila MP Dačice v červnu 2016

Z činnosti strážníků městské policie v průběhu měsíce června:

11. 7. 2016 Zobrazit více

Děti z MŠ na Červeném vrchu se učily, jak se chovat na komunikacích

Děti z MŠ na Červeném vrchu se učily, jak se chovat na komunikacíchTématem a účelem přednášky, kterou pro děti připravila strážník MP Dačice Jitka Žaloudková, bylo seznámit je se zásadami bezpečnosti při pohybu na pozemních komunikacích – přechody, základní pravidla chování chodců, semafory a základní výbava jízdního kola. Kromě teorie došlo i na praktickou část, kdy se děti seřadily a za plného provozu pod dohledem strážníků si vyzkoušely přecházet po přechodu pro chodce. Dále se děti seznámily s obsahem práce strážníků MP Dačice. Nejvíce je zaujaly názorné ukázky věcí, které používají při své práci. Na závěr děti dostaly reflexní prvek.

17. 6. 2016

Stránka