Navigace

Obsah

Ing. Karel Macků - starostaIng. Karel Macků

 

 


Životopis:

Narodil se v roce 1967 v Dačicích, kde od roku 1992 trvale žije. Po maturitě na dačickém gymnáziu a absolvování VŠ zemědělské v Praze krátce působil u Státního statku Nová Bystřice a poté na Okresním pozemkovém úřadě v Jindřichově Hradci.

V roce 1998 nastoupil na Městský úřad Dačice na post tajemníka. Jeho "prvním“ starostou byl Ing. Jan Jelínek, kterého si dodnes velmi váží a kterému vděčí za velkou školu života. V roce 2003 vznikl v Dačicích tzv. malý okres, kdy došlo k převzetí agendy  zrušeného okresního úřadu, a to včetně části jeho pracovníků. 

"Po celou dobu působení na městském úřadě pracuji na vstřícnosti a profesionalitě úředníků a na spokojenosti veřejnosti s prací úřadu. Soustavně provádíme průzkum spokojenosti mezi našimi klienty a dlouhodobě dosahujeme výborných výsledků. Díky naší společné práci dosáhl Městský úřad Dačice několika ocenění, z nichž nejcennější je pro mne uznání za otevřenost úřadu a cena Ministerstva vnitra nazvaná Organizace dobré veřejné služby," říká starosta města. 

Odpočívá při četbě, potápění, je členem dačického Divadelního souboru Tyl a věnuje se modelařině. Je ženatý a s manželou Evou vychovávají dvě dcery.