Obsah

USNESENÍ 75.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.5.2017 v zasedací místnosti rady
1808/75/RM/2017 Plánovací smlouva ZTV Nivy I
I. Rada města ruší usnesení č. 1772/73/RM/2017
II. Rada města schvaluje uzavření plánovací smlouvy dle přílohy č. 1
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem plánovací smlouvy
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta