Navigace

Obsah

Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva města Dačice

Usnesení č. 1/1/Z/2010
ZM schválilo program zasedání.
(Hlasování: Pro: 21, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Usnesení č. 2/1/Z/2010
ZM schválilo volební komisi ve složení Pavel Antonů (SNK Evropští demokraté), Jaroslav Coufal (KSČM), Ing. Eva Macků (ODS), Jiří Němec (Změna pro Dačice), Jaroslav Pokorný (KDU-ČSL), Ing. Luboš Stejskal (ČSSD), Mgr. Milan Točík (Moravané).
(Hlasování: Pro: 16, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 5, Usnesení bylo: přijato)

Usnesení č. 3/1/Z/2010
ZM schválilo návrhovou komisi ve složení MUDr. Hana Musilová (ODS), Jiří Němec (Změna pro Dačice), Jaroslav Pokorný (KDU-ČSL)
(Hlasování: Pro: 18, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3, Usnesení bylo: přijato)

Usnesení č. 4/1/Z/2010
ZM schválilo ověřovatele zápisu - Ing. Luboš Stejskal(ČSSD), Vlastislav Švec (KSČM)
(Hlasování: Pro: 18, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3, Usnesení bylo: přijato)

Usnesení č. 5/1/Z/2010
ZM stanovilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro volební období
2010 - 2014 bude určena funkce starosty a funkce místostarosty jako dlouhodobě uvolněná.
(Hlasování: Pro: 21, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Usnesení č. 6/1/Z/2010
ZM schválilo tajný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady postupem uvedeným ve volebním řádu.
(Hlasování: Pro: 21, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Usnesení č. 7/1/Z/2010
ZM schválilo zvolení jednoho místostarosty a pěti členů rady.
Rada města bude mít sedm členů včetně starosty a místostarosty.
(Hlasování: Pro: 21, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

Usnesení č. 8/1/Z/2010
ZM zvolilo podle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona

a) starostu Ing. Vlastimil Štěpán, Dačice 416/V
b) místostarostu Ing. Jan Bartošek, Dačice 26/I
c) členy rady: Jiří Albrecht, Dačice 226/III; Bc. Pavel Kamír, Dačice 521/V; Mgr. Milan Točík, Borek 31; Ing. Richard Tůma, Hostkovice 35; Ing. Jiří Urbánek, Dačice 471/V
(Počty hlasů jsou uvedeny v zápise z ustavujícího zasedání)

Usnesení č. 9/1/Z/2010
ZM zřídilo v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích finanční výbor a kontrolní výbor.
(Hlasování: Pro: 21, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: přijato)

 

Ing.Vlastimil Štěpán, starosta
Ing.Jan Bartošek, místostarosta