Obsah

Rekonstrukce letní scény v Kaštanech

Technickým předmětem zakázky je odbourání vrstev podlahy střechy, zateplení a provedení nové pochůzné střechy. Osazení nových okapových žlabů, svodů a napojení na nově vytvořené vsakovací jámy. Sanace obnažené výztuže na spodní části stropu a omítnutí části stropů interiéru torkretovým betonem o ploše cca 80 m2.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

JN stavitelství, s.r.o.

1 477 788,-

2.

STAVING, Studená, spol. s r.o.

1 999 309,-