Obsah

Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích

Rekonstrukce vozovek a úpravy přilehlých ploch v ulicích Na Peráčku, Na Jordánku, Pantočkova, bezejmenná spojnice ulic Na Sádkách a Na Jordánku s jednotnou kanalizací, ulice Na Sádkách od ul. Hradecká po hranici silnice II/151 před zemědělským areálem včetně pozemku p. č. 2241/1 a 2241/4 a část Havlíčkova nám. – západní parkoviště.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

669 000,-

2.

WAY project s.r.o.

693 000,-