Obsah

Realizace protipovodňových opatření města Dačice

Jedná se o kompletní vypracování projektové dokumentace stavby „Realizace protipovodňových opatření města Dačice“ ve stupních – dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentaci pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS+ZDS).

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč vč. DPH

1.

EKOEKO s.r.o.

244 420,-

2.

Fundos, spol. s r.o.

347 270,-

3.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

700 590,-