Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

14/2014

Dodávka elektřiny pro Město Dačice, příspěvkové organizace Města Dačice a organizace, které Město Dačice ovládá

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele zákazníkovi s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění z napěťové hladiny:
a) Odběrná místa zadavatele připojená z napěťové hladiny NN v celkovém počtu 110 a v celkovém množství 1 214 MWh, uvedená v Příloze č. 1, v plánovaném množství dodávky: od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši 1 214 MWh.
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění systémových služeb.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

Amper Market, a.s.

1 156 550,-

 

 

 

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru