Obsah

Parkovací plocha v ul. Boženy Němcové

 

Předmětem plnění je kompletní dílo spočívající ve zhotovení dokumentace stavby ve stupních - dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení  a dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (DSP+DPS+ZDS). Jedná se o řešení parkoviště na pozemku p.č. 758 mezi školní zahradou a chodníkem v ul. B. Němcové, s přístupovou komunikací na pozemku p.č. 784/13, s veřejným osvětlením a s odvodněním.

 

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

WAY projekt s.r.o.

97 728,-