Obsah

Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích

Vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů individuální výstavby - vybudování zpevněných příjezdových, parkovacích, pochůzích a zelených ploch, dětského hřiště, veřejného osvětlení, výstavba nového a dílčí rekonstrukce stávajícího plynovodu, přeložky stávajícího a výstavba nového vodovodu, výstavba nové a rekonstrukce stávající kanalizace z důvodu potřeby zvětšení profilů stávajícího potrubí.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

38 623 317,93

2.

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

38 948 084,89

3.

EUROVIA CS, a.s.

39 513 586,67

4.

K - BUILDING CB, a.s.

41 948 666,00

5.

Skanska a.s.

42 012 364,84