Obsah

Dodávka zemního plynu pro město dačice, příspěvkové organizace Města Dačice a organizace, které Město Dačice ovládá

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s plynem a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.

  1. Odběrná místa zadavatele kategorie MO v celkovém počtu 25 a v celkovém množství 3214 MWh, uvedená v Příloze č. 1, v plánovaném množství dodávky: od: 01. 01. 2015, 6:00 hod do: 1. 1. 2016, 6:00 hod
    ve výši: 3 214 MWh.
  2. b) Odběrná místa zadavatele kategorie SO v celkovém počtu 1 a v celkovém množství 789 MWh, uvedená v Příloze č. 1, v plánovaném množství dodávky: od: 01. 01. 2015, 6:00 hod do: 1. 1. 2016, 6:00 hod
    ve výši: 789 MWh.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

SPP CZ, a.s.

2 722 040,-

2.

E.ON Energie, a.s.

2 734 049,-

3.

PRAGOPLYN, a.s.

2 762 070,-

4.

Bohemia Energy entity s.r.o.

2 798 097,-

5.

CENTROPOL ENERGY, a.s.

2 878 157,-

6.

EP ENERGY TRADING, a.s.

2 962 220,-