Obsah

Zateplení budovy Domu s pečovatelskou službou v Dačicích

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy týkající se realizace úspor energie v objektu Domu s pečovatelskou službou v ul. Bratrská č. p. 221/I v Dačicích. Jedná se o zateplení obvodových stěn a zateplení stropních konstrukcí. Objekt je již napojen na inženýrské sítě a stavební úpravy nevyžadují nové napojení.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

 

1.

Miroslav Brtník

2 999 098,71

Neposkytnutá požadovaná
součinnost k uzavření SoD

2.

ACG-Real s.r.o.

3 044 989,03

 

3.

STAVING, Studená, spol. s r.o.

3 429 055,80