Obsah

Multifunkční hala Dačice

Předmětem plnění je vypracování studie proveditelnosti stavby „Multifunkční hala Dačice“. Technickým předmětem zadání studie proveditelnosti je novostavba multifunkční haly o rozměrech herní plochy 20m x 40m + potřebné výběhy, která bude splňovat jako celek požadavky na organizaci a pořádání soutěží na nejvyšší ligové úrovni pro florbal, futsal a házenou.

 

Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

AS PROJEKT CZ s.r.o.

79 580,-

2.

4DS, spol. s.r.o.

247 000,-