Obsah

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov

Kompletní vypracování dokumentace stavby „A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov“ ve stupních – dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení ( DSP), dokumentaci pro provedení stavby a zadávací dokumentaci stavby (DPS+ZDS), včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a správních rozhodnutí potřebných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

WAY project s.r.o.

567 000,-

2.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

1 780 800,-