Obsah

6/2013

Plynofikace, ÚT, stavební úpravy ZTI a koupelen na čp. 211/V. v Dačicích

Předmětem veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně vypracování výrobní dokumentace a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby.


Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

HRON Dačice s.r.o.

1 876 668,00

2.

Jemnická Stavba, a.s.

1 911 228,00

3.

NEZDARA - instalatérství s.r.o.

1 980 204,00