Obsah

Plynofikace, ÚT, stavební úpravy ZTI a koupelen na čp. 209/V. v Dačicích

Předmětem plnění zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně vypracování výrobní dokumentace a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby „Plynofikace, ÚT, stavební úpravy ZTI a koupelen na čp. 209/V v Dačicích“.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

HRON Dačice s.r.o.

1 839 000,00

2.

Jemnická Stavba, a.s.

1 942 225,00

3.

NEZDARA - instalatérství s.r.o.

2 021 925,65