Obsah

7/2013

Restaurování a oprava sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích - starý zámek

Předmětem plnění zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech restaurátorských, stavebních a montážních prací a konstrukcí a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou restaurátorských a stavebních prací a konstrukcí stavby „Restaurování a oprava sgrafitové fasáda na č. p. 27/I v Dačicích – starý zámek“. Restaurování a oprava fasády se předpokládá v rozsahu ½ z plochy celého průčelí včetně ohradní zdi (uliční část) a severní část fasády od č.p. 26/I k uličnímu rohu budovy.


Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí Název firmy Částka v Kč bez DPH
1. ak. mal. Václav Špale 1 407 188,38