Obsah

Letní scéna Dačice - kanalizační přípojka

jedná se o novu kanalizační přípojku navrženou z trub plastových PVC KG 200 SN a v celé délce podrtu komunikace bude použito potrubí PVC KG 200 SN 12. V trase nové kanalizační přípojky jsou navrženy dvě nové revizní šachty - Š1 počáteční a Š2 pro změnu směru toku. Obě šachty jsou navrženy jako typové šachty venkovní PP DN600 s poklopem pojezdným min 40t. navržená kanalizační přípojka bude ukončena zaústěním do stávající venkovní, betonové, revizní šachty DN 1000 na pozemku Nemocnice Dačice.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

JN stavitelství, s.r.o.

244 622,-