Obsah

8/2013

DAČICE_DY-THA RAIL (dřevěný přístřešek a městský mobiliář)

Předmětem plnění zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a souvisejících činností včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla „DAČICE DY_THA RAIL“ (přístřešek a městský mobiliář)
v rozsahu projektové dokumentace pro stavební řízení (sloužící zároveň jako projektová dokumentace pro provádění stavby) vypracované firmou ARCHOO ARCHITECTS, s.r.o.


Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí Název firmy Částka v Kč bez DPH
1. KROVYS s.r.o.  655 872,00
2. PRADAST, spol. s.r.o.  713 921,00
3. JPT STAVBY spol. s.r.o.  766 856,00