Obsah

Bytový dům Nivy - Dačice, oprava a zateplení bytů C.7 a D.8

Jedná se o stavební úpravy řešící zateplení obálky části objektu a výměnu části výplní otvorů dvou mezonetových bytů v bytovém domě. Bude provedeno zateplení obvodových stěn v úrovni 5 NP, včetně demontáží, odstranění a likvidace stávajících konstrukcí (obklad, rošt apod.). Stávající střešní konstrukce budou demontovány (některé pro zpětné použití) a nahrazeny novými konstrukcemi dle projektové dokumentace, technických listů a doporučených technologických postupů výrobců použitých materiálů s důrazem na provedení tepelně technických detailů, které musí být zhotovitel schopen řádně realizovat. Dále bude provedena výměna části stávajících oken za nová s požadovanými tepelně technickými parametry.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

Miroslav Brtník

540 435,64,-