Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení
(plná znění vyhlášek a nařízení se zobrazí po rozkliknutí aktivního nadpisu)

OZV č. 3/2017
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Nařízení města č. 2/2017
kterým se stanovuje maximální cena za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa 

OZV č. 1/2017
o stanovení podmínek pro pořádání veřejných hudebních produkcí

OZV č. 4/2016
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dačice

OZV č. 3/2016
o místních poplatcích

OZV č. 2/2016
Požární řád

Nařízení města č. 1/2016
kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla 

OZV č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 5/2013
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Nařízení města č. 2/2013 
Tržní řád

Nařízení města č. 1/2013
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Dačice

OZV č. 1/2010
k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě.

Nařízení města č. 1/2010
o vymezení úseku místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

OZV č. 6/2009
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě a kterou se mění vyhláška č. 1/2006 o veřejném pořádku.

OZV č. 4/2009
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě a kterou se mění vyhláška č. 1/2006 o veřejném pořádku.

Nařízení města č. 2/2009
o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov.

Nařízení města č. 1/2009
o stanovení maximální ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa. 

OZV č. 5/2005
o Městské policii.