Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

JménoFunkceTelefon / E-mail
Klimešová Janaregistrace, poplatky, evidence zemědělských podnikatelů384 401 255
zu.prijem@dacice.cz
poplatky@dacice.cz
Andrejsová Lea, Ing., Ph.D.vedoucí odboru384 401 225
zivnost@dacice.cz
Svrbík Tomáš, Mgr.registrace, kontrola, poplatky, hazardní hry, evidence zemědělských podnikatelů 384 401 254
zu.kontrola@dacice.cz
Staňková Lucie, Bc., DiS. registrace, kontrola, poplatky, evidence zemědělských podnikatelů384 401 254
zu.rejstrik@dacice.cz

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Palackého nám. 2/I - přízemí, 380 13  Dačice 

Náplň činnosti

 • poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • autorizovaná konverze dokumentů z moci úřední pro potřeby úřadu

Živnostenské podnikání

 • centrální registrační místo pro podnikatele
 • evidence fyzických a právnických osob, které podnikají podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v živnostenském rejstříku a vydávání výpisů z tohoto rejstříku
 • přijímání ohlášení živnosti volné, živností řemeslných a vázaných a na základě toho vydávání výpisů živnostenských oprávnění
 • přijímání žádostí o koncesi a na základě toho vydávání rozhodnutí o koncesi a výpisů živnostenských oprávnění
 • přerušení provozování živnosti
 • pokračování v provozování živnosti
 • provádění veškerých zápisů a změn do živnostenského rejstříku
 • rozhodnutí o zrušení a pozastavení živnostenských oprávnění
 • kontrola podnikatelů nad dodržováním povinností stanovených v živnostenském zákoně
 • kontrola podnikatelů nad dodržováním povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů souvisejících s podnikatelkou činností provozovanou v režimu živnostenského zákona
 • dozorová činnost nad dodržováním určitých povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • dozorová činnost nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • ukládání a vybírání pokut za přestupky na svém úseku

Zemědělské podnikání

 • evidence zemědělských podnikatelů podle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, jejich změn
 • vydávání přerušení a pokračování v zemědělské výrobě
 • vydávání výpisů z evidence zemědělského podnikatele
 • vydávání usnesení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 • provádění kontroly subjektů podnikajících dle zákona o zemědělství

Místní poplatky

 • evidence poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (přihlášky, změny, odhlašování poplatníků, platby poplatků)
 • evidence poplatků ze psa (přihlášky, změny, odhlašování, platby poplatků),
 • evidence poplatků ze vstupného
 • vyřizování oznámení o pořádání veřejných hudebních produkcí
 • evidence poplatku z pobytu (přihlášky, změny, odhlašování, platby poplatků)

Hazardní hry

 • agenda výherních hracích přístrojů 
 • přijímání ohlášení tomboly s herní jistinou nad 100 000 Kč
 • vydávání povolení k umístění herního prostoru pro kasína a herny  

Právní předpisy

 • Živnostenské podnikání - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zemědělské podnikání - Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Místní poplatky

Informace

Tiskopisy:

Živnostenské podnikání

Zemědělské podnikání

Místní poplatky

komunální odpad

evidence psů

veřejná hudební produkce, kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce

poplatky z pobytu