Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ 9. zasedání rady města Dačice
konané dne 4.3.2015 v zasedací místnosti rady230/9/RM/2015 VZ - B.03.03 Zateplení budovy Domu s pečovatelskou službou
v Dačicích - uzavření Smlouvy o dílo s druhým uchazečem v pořadí

I. Rada města schvaluje

1.uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem - ACG-Real s.r.o., IČ: 27094359, sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, Břevnov s celkovou nabídkovou cenou ve výši 3.044.989,03 Kč bez DPH s předpokládaným termínem dokončení díla do 31. 8. 2015.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo s uchazečem - ACG-Real s.r.o., IČ: 27094359, sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 6.


[Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta