Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ 53.zasedání rady města Dačice
konané dne 29.8.2016 v zasedací místnosti rady 


1374/53/RM/2016 Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích" dle přílohy usnesení č. 1.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích".
  4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1375/53/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 18/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2016 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1376/53/RM/2016 Peněžní dar pro DM Studio mažoretky Dačice, z. s.
I. Rada města schvaluje peněžní dar ve výši 10 000,- Kč pro DM Studio mažoretky Dačice, z. s., IČO: 27052303
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1377/53/RM/2016 Udělení výjimky pro průjezd komunikací Družstevní a Nádražní
I. Rada města souhlasí s udělením výjimky pro nákladní dopravu pro:
Zemědělské družstvo Hříšice, Hříšice 63, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Bc. Miloš Novák, místostarosta
Ing. Jiří Báštář, místostarosta