Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ 67.zasedání rady města Dačice
konané dne 13.2.2017 v zasedací místnosti rady
1662/67/RM/2017 Žádost o dotaci v rámci státního programu na podporu úspor energie - "Rekonstrukce kotelen MŠ B. Němcové a MŠ Bratrská"

I. Rada města schvaluje

  1. Podání žádosti o dotaci v rámci programu EFEKT - Podpora úspor energie, vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu - na realizaci akce "Rekonstrukce kotelen MŠ B. Němcové a MŠ Bratrská".
  2. Financování vlastního podílu realizace akce "Rekonstrukce kotelen MŠ B. Němcové a MŠ Bratrská''.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1663/67/RM/2017 SOD - Vybavení kanceláří čp. 2/I
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností F-HANET s.r.o., sídlem Dolní Němčice 102, Dačice, na akci "Vybavení kanceláří čp. 2/I" za celkovou cenu 498.734,- Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta