Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ 77.zasedání rady města Dačice
konané dne 17.5.2017 v zasedací místnosti rady

1830/77/RM/2017 Žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - Modernizace MěÚ Dačice
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci IROP - výzva č. 28 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. na realizaci akce "Modernizace MěÚ Dačice''.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1831/77/RM/2017 Plná moc - Podepsání žádosti o dotaci - Modernizace MěÚ Dačice
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti Servodata a. s. k zastupování města Dačice v rámci projektu "Modernizace MěÚ Dačice".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělení plné moci zmocněnci Servodata a. s. k zastupování města Dačice v rámci projektu "Modernizace MěÚ Dačice" při výše specifikovaných úkonech.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta