Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ 108.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.5.2018 v zasedací místnosti rady


2566/108/RM/2018 Vyhodnocení VZ - A.04.06 Kanalizační sběrač Toužín

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Kanalizační sběrač Toužín" uvedený v přiložené Písemné zprávě o  hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce "Kanalizační sběrač Toužín" účastníku ZVÁNOVEC a. s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČO: 26026279,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností ZVÁNOVEC a. s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČO: 26026279 s nabídkovou cenou 2 895 895,37 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 10. 10. 2018.

II. Rada města pověřuje

  1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností ZVÁNOVEC a. s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČO: 26026279,
  2. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2567/108/RM/2018 Vyhodnocení VZ - A.03.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín" uvedený v přiložené Písemné zprávě o  hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín" účastníku STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744 s nabídkovou cenou 3 309 464,00 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 27. 9. 2018.

II. Rada města pověřuje

  1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744,
  2. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


 

2568/108/RM/2018 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 10. kolo (77)

I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 10. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/19,  2945/23,  2945/24, 2945/26 a 2945/41, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta