Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ z 65.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.12.2020 v zasedací místnosti rady

1209/65/RM/2020 Změna poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2020
I. Rada města schvaluje změnu poskytnutí peněžních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2020 subjektům dle přílohy č. 1.
II. Rada města schvaluje uzavření dodatku o změně poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2020 se subjekty uvedenými v příloze č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1210/65/RM/2020 Schválení rozpočtů PO v oblasti kultury na rok 2021
I. Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na rok 2021 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1211/65/RM/2020 Střednědobé výhledy rozpočtů PO v oblasti kultury na roky 2022 a 2023
I. Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na roky 2022 a 2023 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta