Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ z 77.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.5.2021 v zasedací místnosti rady

1466/77/RM/2021 Smlouvy o výpůjčce - parkoviště a VO u sportovní haly SŠTO

I. Rada města schvaluje

 1. uzavření smlouvy o výpůjčce se SŠTO Dačice na část pozemku p. č.  2633/290 o výměře 1010 m2 za účelem realizace a užívání stavby "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO" na dobu 15 let,
 2. uzavření smlouvy o výpůjčce se SŠTO Dačice na část pozemku p. č.  2633/89 o výměře 5 m2 za účelem realizace a užívání stavby "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO - objekt VO".

II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním těchto smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1467/77/RM/2021 Výsledek ZŘ - Vybavení učeben základních škol v Dačicích, část 1 - IT Vybavení

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek zadávacího řízení "Vybavení učeben základních škol v Dačicích, část 1 - IT Vybavení",
 2. rozhodnutí o vyloučení účastníka řízení AV MEDIA SYSTEMS, a. s., IČO 481 08 375, sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10 pro nesplnění podmínek pro účast v zadávacím řízení,
 3. rozhodnutí o výběru dodavatele FLAME System s. r. o., IČO: 26846888, sídlem Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava - Mariánské hory, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 921 700 Kč bez DPH,
 4. uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem - společností FLAME System s. r. o., IČO: 26846888, sídlem Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava - Mariánské hory, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 921 700 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

1.starostu města podpisem kupní smlouvy se společností - FLAME System s. r. o., IČO: 26846888, sídlem Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava - Mariánské hory, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 921 700 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1468/77/RM/2021 Výsledek ZŘ - Vybavení učeben základních škol v Dačicích, část 2 - Nábytek

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek zadávacího řízení "Vybavení učeben základních škol v Dačicích, část 2 - Nábytek",
 2. rozhodnutí o výběru dodavatele SANTAL spol. s r. o., IČO 424 08 121, sídlem Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 448 335 Kč bez DPH,
 3. uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem - společností SANTAL spol. s r. o., IČO 424 08 121, sídlem Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 448 335 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

1.starostu města podpisem kupní smlouvy se společností - SANTAL spol. s r. o., IČO 424 08 121, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 448 335 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1469/77/RM/2021 Výsledek ZŘ - Vybavení učeben základních škol v Dačicích, část 3 - Stavební práce

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek zadávacího řízení "Vybavení učeben základních škol v Dačicích, část 3 - Stavební práce",
 2. rozhodnutí o výběru dodavatele AV MEDIA SYSTEMS, a. s., IČO 481 08 375, sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 662 695,10 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem - společností AV MEDIA SYSTEMS, a. s., IČO 481 08 375, sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 662 695,10 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

1.starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - AV MEDIA SYSTEMS, a. s., IČO 481 08 375, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 662 695,10 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta