Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ z 102.zasedání rady města Dačice
konané dne 3.2.2022 v zasedací místnosti rady
1907/102/RM/2022 Vyhlášení VZ - D.01.23 Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa".
  3. Modelový harmonogram podlimitní veřejné zakázky s názvem "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa".


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta