Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ z 104.zasedání rady města Dačice
konané dne 15.2.2022 v zasedací místnosti rady
1930/104/RM/2022 Návrh na projednání doplnění požadavků do probíhající změny č. 4 ÚP Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení požadavků uvedených v důvodové zprávě do probíhající změny č. 4 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta