Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

U S N E S E N Í 1. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 10.11.2014 v hlavním sále MěKS


 

1/1/ZM/2014 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání.
[Hlasování:  Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

2/1/ZM/2014/1 Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje volební komisi ve složení Bc. Anežka Hergeselová (KDU-ČSL), Pavel Antonů (SNK-ED), František Tichánek (ANO 2011), Jiří Albrecht (Moravané), Stanislav Kadrnožka (KSČM), Josef Mochar (ČSSD), Ing. Vlastimil Štěpán (ODS).
[Hlasování:  Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

2/1/ZM/2014/2 Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Rostislav Homolka (KSČM), doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (KDU-ČSL), Mgr. Milan Točík (Moravané).
[Hlasování:  Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]


 

2/1/ZM/2014/3 Volba volební komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Luboše Stejskala (ČSSD) a Františka Tichánka (ANO 2011).
[Hlasování:  Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]


 

3/1/ZM/2014 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
I. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro volební období 2014 - 2018 bude určena jako dlouhodobě uvolněná funkce starosty a funkce místostarosty.
[Hlasování:  Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]


 

4/1/ZM/2014 Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města
I. Zastupitelstvo města schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a radních postupem uvedeným ve volebním řádu.
[Hlasování:  Pro: 16, Proti: 5, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

 

5/1/ZM/2014 Stanovení počtu místostarostů a členů rady
I. Zastupitelstvo města schvaluje zvolení jednoho místostarosty a pěti členů rady,
sedmičlennou radu včetně starosty a místostarosty.
[Hlasování:  Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

6/1/ZM/2014 Volba starosty, místostarosty a členů rady
I. Zastupitelstvo města volí podle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona

a) starostu              Ing. Karla Macků, Dačice 195/III

b) místostarostu     Bc. Miloše Nováka, Malý Pěčín 6, Dačice

c) členy rady          Kateřinu Bartošovou, Dolní Němčice 109, Dačice

                               Ing. Jiřího Baštáře, Hradišťko 33, Dačice

                               Bc. Víta Svobodu, Dačice 179/III

                               Richarda Šedu, Dačice 430/V

                               Ing. Richarda Tůmu, Hostkovice 35, Dačice


[ Hlasování:  Pro: 0, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: ]


 

7/1/ZM/2014 Zřízení finančního a kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích finanční výbor a kontrolní výbor.
[Hlasování:  Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

8/1/ZM/2014/1 Volba předsedy finančního a kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města schvaluje provedení volby předsedů výborů tajným hlasováním.
[Hlasování:  Pro: 18, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

8/1/ZM/2014/2 Volba předsedy finančního a kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru Františka Tichánka, Malý Pěčín 13, Dačice.
[ Hlasování:  Pro: 0, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

8/1/ZM/2014/3 Volba předsedy finančního a kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru Vlastislava Švece,
Dačice 223/V.
[Hlasování:  Pro: 0, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

9/1/ZM/2014 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva

I. Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
ve výších, které jsou uvedeny v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 12. 2014.
[Hlasování:  Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Ing.Karel Macků, starosta
Bc.Miloš Novák, místostarosta