Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení
(plná znění vyhlášek a nařízení se zobrazí po rozkliknutí aktivního nadpisu)

OZV č. 4/2021 (108.26 kB)
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 3/2021 (514.33 kB)
kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 2/2021 (150.96 kB)
kterou se mění obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Nařízení města č. 1/2021 (166.81 kB)  
kterým se mění nařízení Tržní řád -  Příloha č. 1 k nařízení města Dačice č. 1/2020  

Nařízení města č. 1/2020
Tržní řád

OZV č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z pobytu), příloha ke stažení - mapa

OZV č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených 

OZV č. 3/2018
kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy

OZV č. 2/2018
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 

Nařízení města č. 2/2017
kterým se stanovuje maximální cena za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa 

OZV č. 1/2017
o stanovení podmínek pro pořádání veřejných hudebních produkcí

OZV č. 2/2016
Požární řád

Nařízení města č. 1/2016
kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Nařízení města č. 1/2013
o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Dačice

OZV č. 1/2010
k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě.

Nařízení města č. 1/2010
o vymezení úseku místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Nařízení města č. 2/2009
o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov.

Vyhláška č. 1/2009 (361.86 kB)
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků a staveb

OZV č. 5/2005
o Městské policii.