Navigace

Obsah

Velikonoční jarmark

.

IV. Velikonoční jarmark

Již IV. Velikonoční jarmark proběhl na dačickém zámku a v prostorách městského muzea v neděli 28. března za velkého zájmu návštěvníků, kterých přišlo za nedělní odpoledne více než 900. Celkem 34 prodejců a výrobců nabízelo zboží či ukázky výroby kraslic, drátování, malování keramiky, zdobení perníků, pletení pomlázek, pletení
z pedigu, ale také vyřezávání dřevěných lžic či vtlačování perníků do klasických perníkářských forem. Na své si přišly i děti, kterým se hlavně věnovali: Hana Kulíková, Jitka Vavrušková, Hana Petrášková, Augustin Procházka a František Závodský. Děti zdobily perníky, kraslice, pletly pomlázky a učily se i techniku pergamana. Zajímavé je, že nejvíce vajíček ozdobili kluci a naopak nejvíce pomlázek upletla děvčata.

Mgr. Marie Kučerová
ředitelka městského muzea a galerie