Navigace

Obsah

Zákaz návštěv pacientů v nemocnici v Dačicíchinfo

Od 14.12. 2018 Nemocnice Dačice, a. s. vyhlásila zákaz návštěv pacientů a zahájení protiepidemických opatření v zájmu nešíření virových onemocnění mezi pacienty 1.stanice LDN ve 2.patře. Ukončení zákazu bude vyhlášeno na internetových stránkách nemocnice a v městském rozhlase v Dačicích.

Aktuality

17.12.2018

Hlášení: Benefiční koncert pro Dačické okénko

ZUŠ Dačice vás srdečně zve na benefiční koncert pro Dačické okénko, který se uskuteční v úterý 18.12. v 18:00 h v sále ZUŠ Dačice.

Detail

14.12.2018

Hlášení: Zákaz návštěv pacientů v nemocnici v Dačicích

Od 14.12. 2018 Nemocnice Dačice, a. s. vyhlašuje zákaz návštěv pacientů a zahájení protiepidemických opatření v zájmu nešíření virových onemocnění mezi pacienty 1.stanice LDN ve 2.patře. Ukončení zákazu bude vyhlášeno na internetových stránkách nemocnice a v městském rozhlase v Dačicích. Hlášeno: 14.12.

Detail

13.12.2018

Nález klíčů

Dne 11.12. byl v ul. Vápovská nalezen 1 klíč na kroužku a na parkovišti u Normy svazek 2 klíčů se dvěma kroužky. Klíče budou viset na úřední desce před radnicí.

Detail

11.12.2018

Hlášení: Výprodej na Palackého nám. 28

Na Palackého nám. 28 vedle České pojišťovny probíhá z důvodu zrušení prodejny velký výprodej. Široký výběr zboží, slevy až 80 %. Slevy platí od 12. prosince. Hlášeno: 11.12.

Detail

11.12.2018

Borek má novou kronikářku

Na svém 5. zasedání jmenovala Rada města Dačice paní Soňu Hlaváčkovou novou kronikářkou místní části Borek a pověřila ji sběrem dat a prováděním ročních zápisů do pamětní knihy.

Detail

04.12.2018

pes

Nález psa

Městská policie oznamuje, že dne 3. 12. 2018 ve 12:20 h byl odchycen pes v ul. Berky z Dubé v Dačicích. Pes zlatý retrívr, světlé barvy. Majitel nechť se přihlásí na služebně městské policie Dačice nebo na telefonním čísle 602 486 070. Možné je i umístění psů do náhradní péče.

Detail

04.12.2018

POZVÁNKA na seminář "Hospodaření s vodou ve městě, její zadržování a čištění"

Zdravé město Dačice Vás zve na odborný seminář, který se bude konat 11. 12. 2018, 16 - 18:30 h v Kině Beseda v Dačicích. Seminář bude pořádán v rámci projektu spolufinancovaného ze SFŽP s názvem "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech".

Detail

01.12.2018

Vánoční chaloupka

Město Dačice vás srdečně zve na občerstvení (svařák, punč...) do Vánoční chaloupky, která bude umístěna v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí od 2. 12. 2018 do 1. 1. 2019. Bude otevřena ve všední dny od 13:30 do 17:30 h, při konání akcí na náměstí vždy po celou dobu jejich trvání.

Detail

29.11.2018

28.11.2018

V Dolním Bolíkově byl odchycen černý kříženec labradora

Městská policie oznamuje, že dne 28.11.2018 ve 14:10 h byl v obci Dolní Bolíkov odchycen pes - kříženec labradora, černé barvy. Majitel nechť se přihlásí na služebně městské policie Dačice nebo na telefonním čísle 602 486 070. Možné je i umístění psa do náhradní péče.

Detail

27.11.2018

Sociální výpomoc z prostředků města

Poskytnutí sociálních výpomocí z prostředků města bylo jedním z témat, která řešila Rada města Dačice na svém 3. zasedání. Souhrnná částka poskytnutých mimořádných jednorázových sociálních výpomocí byla schválena v celkové výši 36.000 korun.

Detail

26.11.2018

Dar pro SŠTO Dačice

Na svém třetím zasedání, které proběhlo ve středu 21. listopadu, projednávala dačická rada mimo jiné poskytnutí daru pro Střední školu technickou a obchodní Dačice.

Detail

26.11.2018

Upozornění na nedoplatky

Správce místního poplatku za komunální odpad oznamuje všem poplatníkům, kteří nemají dosud uhrazen místní poplatek za komunální odpad za rok 2018, že mají poslední možnost uhradit poplatek bez navýšení.

Detail

Adventní čas

infoOdbor dopravy MěÚ v Dačicích má nového vedoucího

Rada města jmenovala ve středu 5. prosince Bc. Pavla Gřunděla novým vedoucím odboru dopravy. Na pozici vedoucího bylo na podzim vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásili dva zájemci. Oba účastníci se posléze zúčastnili výběrového řízení, kde mj. prezentovali svoji vizi dalšího fungování a rozvoje odboru dopravy. Na základě těchto skutečností, byl komisí jednohlasně vybrán výše zmíněný Pavel Gřunděl, který má díky svému předchozímu působení na odboru dopravy již bohaté zkušenosti a praxi v oboru.

Kalendář svozu papíru a plastu nádoby na odpad

Svoz papíru a plastů shromážděných ve sběrných nádobách zapůjčených do jednotlivých domácností pokračuje i v roce 2019, a to dle svozového kalendáře umístěného na zde (platí individuálně pro území města, resp. území místních částí uvedených v názvu odkazu). V listinné podobě je k dispozici v sídle svozové společnosti FCC Dačice, s.r.o., na odboru životního prostředí nebo na Infocentru Dačice. O zaslání svozového kalendáře lze požádat i na e-mailové adrese: odpady@dacice.cz. Samozřejmě i nadále trvá možnost zapůjčení nádob na sběr obou komodit pro vlastní domácnost.

Dárkové poukazy do kina poukazy

Vybrat ten správný zážitek je někdy pěkný oříšek. Máte strach, že „šlápnete vedle“? S poukazem do kina neuděláte chybu. Obdarovaný si vybere film podle chuti a nálady. Od 1. listopadu 2018 můžete na Infocentru Dačice pořídit dárkový poukaz do Kina Beseda v hodnotě 130 Kč s platností 6-ti měsíců. Dárkový poukaz lze využít na všechny filmy, které promítá Kino Beseda.  

Nabídka volného bytu v DPS DPS

Město Dačice nabízí k pronájmu byt v Domě s pečovatelskou službou: byt č. 57, o velikosti (1+0), situovaný v přízemí (přístavba). Celková plocha: 39,52 m2. Termín pro podání žádostí: do 18. prosince 2018 do 13:00 h. Nejpozději v tento den musí být žádost doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 57 v DPS“. Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce.

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice info

Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen „zimní údržba”) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací vycházejícím ze schváleného rozpočtu města na straně druhé.
Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2018/2019

Den válečných veteránů Pietní akt

V sobotu 10. 11. 2018 se v Dačicích konal Den válečných veteránů. Při pietním aktu v Kancnýřově sadu byla odhalena pamětní deska dačickým rodákům, kteří tragicky zahynuli v zahraničních operacích Armády České republiky. Součástí oslav byla prezentace moderní vojenské techniky a možnost prohlédnout si Letecké muzeum Viléma Götha.

Rada města Dačice Rada města

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Dačice dne 31. 10. 2018 byla zvolena rada města v tomto složení: Ing. Karel Macků, starosta (KDU-ČSL), Ing. Jiří Baštář, 1. místostarosta (ODS), Ing. Kateřina Marková, 2. místostarosta (KDU-ČSL), Ing. Eva Macků, radní (ODS), Petr Nováček, radní (KDU-ČSL), Bc. Vít Svoboda, radní (KDU-ČSL) a Ing. Richard Tůma, radní (ODS).

Pozvánky na akce

18.12.2018

Vánoční písničky v Domečku

Přijďte se naladit na Vánoce písničkami našich mladých kytaristů.

Kultura Dačice

18.12.2018

Vánoční dílna v Domečku

Výroba vánočních dekorací a drobných dárečků pro rodinné příslušníky a přátele.

Kultura Dačice

18.12.2018

plakát

Benefiční koncert pro Dačické okénko

Vystoupí vánoční orchestr ZUŠ Dačice a Dačické okénko. Výtěžek koncertu bude využit na provoz sociálně-terapeutické dílny a zařízení nových prostor organizace.

Kultura Dačice

19.12.2018

Spokojeňáček

Setkání žen nejen nad tématy těhotenství, porod a mateřství a pohybový vývoj dítěte s Renatou Kudrnovou.

Kultura Dačice