Navigace

Obsah

Informace o očkování proti nemoci COVID-19, iočkováníformulář Záznam o informovaném souhlasu s aplikací očkovací látky 

Pro hladký průběh vakcinace doporučují zdravotníci registrovaným seniorům, aby s sebou na očkování měli doprovod. Pokud je to možné, je dobré mít předem vyplněný informovaný souhlas (formulář zde ke stažení) (150.88 kB), to celý proces na místě očkování urychlí. Formulář je možné si vyzvednout také na Infocentru Dačice, které v pondělí a ve středu funguje jako recepce úřadu. Pracovnice infocentra vám formulář vydají i mimo tyto dny - volejte na 384 401 265.

Do té doby, než bude v Jindřichově Hradci spuštěné vakcinační centrum na Fakultě managementu, probíhá očkování v jindřichohradecké nemocnici v přízemí pavilonu D v prostorách urologické ambulance. Zdravotníci prosí registrované seniory, aby dodržovali objednané časy očkování a přicházeli maximálně 5 nebo 10 minut předem. Více informací ... 

Aktuality

26.01.2021

očkování

Očkování proti COVID-19

Očkování registrovaných seniorů probíhá v jindřichohradecké nemocnici. Informace a formulář informovaného souhlasu ke stažení ...

Detail

26.01.2021

Hlášení: Prodej - ovoce a zelenina

27.1. od 8:00 do 11:00 h se budou Pod Lipkami prodávat jablka Gala, Prince a Goldeny za 30 Kč/kg a dále brambory, cibule a česnek. Hlášeno 26.1.

Detail

26.01.2021

Planovaná dovolená dětské lékařky MUDr. Parmové

Dovolujeme si vás informovat o plánované dovolené dětské lékařky MUDr. Parmové Jiřiny ve dnech 28. 1. – 29. 1. 2021, 8. 2. – 10. 2. 2021 platí pro Dačice i Slavonice. Zastupuje MUDr. Hejlová Tamara – tel.: 384 358 275 ve své ordinaci. Případnou návštěvu si vždy domluvte předem telefonicky.

Detail

26.01.2021

Úřední dny insolvenčních správců

v budově domu s pečovatelskou službou - Bratrská 221/I Mgr. Miroslav Ambrož 5. 2. 2021 od 8:15 do 12:15 h Mgr. Monika Urbanová 26. 2. 2021 od 8:30 do 12:30 h

Detail

26.01.2021

Mobilní rozhlas

Registrujte se do mobilního rozhlasu: https://dacice.mobilnirozhlas.cz/ Budete dostávat sms v krizových situacích (odstávky vody, elektřiny, živelné pohromy, epidemie...) V případě zadání e-mailové adresy také Dačický zpravodaj elektronicky, každé pondělí aktuální informace z radnice a informace o konání kulturních a sportovních akcí.

Detail

26.01.2021

Pomoc seniorům s registrací na očkování proti covid-19

Jihočeský kraj spustil bezplatnou telefonickou linku pro seniory. Na čísle 800 100 450 získají informace o tomto očkování.

Detail

26.01.2021

Zubní pohotovost

Zubní pohotovost probíhá vždy v čase od 8:00 do 12:00!! Více informací je poskytováno na tel. čísle 384 376 111 (ústředna Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)

Detail

26.01.2021

Poplatek ze psů

je splatný do 30. 4. 2021. Bližší informace v Dačickém zpravodaji 02/21 nebo na tel. 384 401 254.

Detail

26.01.2021

Poplatek za komunální odpad

ve výši 720 Kč za jednoho poplatníka je splatný do 30.4.2021. Loni byl poplatek prominut. Poplatníci, kteří poplatek v loňském roce uhradili, měli možnost požádat o vrácení. Přeplatky poplatníků, kteří si o vrácení nepožádali, budou automaticky převedeny na úhradu poplatku za rok 2021. Z důvodu zvýšení sazby poplatku z 660 Kč na 720 Kč je nutné u poplatníků s přeplatkem z roku 2020 doplatit za každého poplatníka 60 Kč.

Detail

26.01.2021

Zastupitelstvo města

se sejde na svém 15. zasedání 12. 2. 2021 v 17:00 h v hlavním sále KD Beseda.

Detail

25.01.2021

Hlášení: Šatník v domovince opět otevřen

Šatník oblastní charity Jihlava v Antonínské ulici čp. 15 má opět otevřeno. Navštívit jej můžete každý všední den od 7:30 do 12:00 h. Hlášeno: 25., 27. a 29.1.

Detail

22.01.2021

PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM ORP v roce 2021

Žádost o finanční příspěvek státu na obnovu kulturních památek, které se nachází mimo památkově chráněné území, lze podat do 28.2.2021 na MěÚ Dačice ...

Detail

Bezplatná linka pro seniory - pomoc s registrací k očkování proti COVID-19pomoc seniorům

Jihočeský kraj spustil v pátek 15. ledna bezplatnou telefonickou linku pro seniory. Na čísle 800 100 450 získají informace o očkování proti nemoci covidu-19. Pracovníci pomohou s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu na očkování proti covidu-19. Linka bude v provozu v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Více informací v tiskové zprávě a na webu Jihočeského kraje.  

Vláda upravila od 19.1.2021 podmínky maloobchodního prodeje - papírenské zboží, dětské oblečení a obuvinformace

Vláda zároveň souhlasila s drobnou úpravou dosud platných pravidel, která začnou platit od 19. ledna. Nejdůležitější změnou je otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi. Umožní také profesní vzdělávání a získávání zvláštní odborné způsobilosti u vybraných profesí. Schválila také opatření, které umožní nahradit dočasně vstupní lékařskou prohlídku a prokázání vlastnictví zdravotního průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením. Celá tisková zpráva.

Omezení provozu Městského úřadu Dačiceinformace

Všechny budovy úřadu jsou pro veřejnost od 4. 1. 2021 otevřeny pouze v pondělí a ve středu v čase 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00 h

Mimo uvedené úřední hodiny lze schůzku sjednat telefonicky. Podání lze činit dálkově (pošta, e-mail, datová schvánka, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, přes Portál občana či e-podatelnu). 

Podatelna městského úřadu je otevřená v pondělí a ve středu od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 h. V nutných případech volejte podatelnu na tel. č. 384 401 248. 

Infocentrum je z důvodu nařízení vlády do odvolání uzavřeno. 

Příspěvky z prostředků města na rok 2021informace

Rada města vyhlásila možnost ucházet se o příspěvky z prostředků města na rok 2021.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 18. 1. 2021 do 1. 2. 2021 do 17:00 hodin. V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského úřadu Dačice. Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku města Dačice včetně Zásad poskytování podpor města Dačice a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2021 jsou k dispozici na internetových stránkách města Dačice nebo na finančním odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.cz). Žadatelem o příspěvek může být pouze fyzická nebo právnická osoba působící v oblasti péče o mládež, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí za podmínky, že má sídlo na území města Dačice, nebo nesídlí ve městě Dačice, avšak její činnost se týká občanů města Dačice. Žadatelem o příspěvek nemůže být právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo územně samosprávný celek.
Více informací zde.

Pavel Přibyl převzal Cenu města Dačice7.1.2021

Pan Pavel Přibyl převzal v kanceláři starosty města ve čtvrtek 7. ledna Cenu města Dačice za rok 2019, kterou mu za celoživotní přínos v oblasti požární ochrany udělilo zastupitelstvo v loňském roce na svém červnovém zasedání. Ještě jednou blahopřejeme. Pan Přibyl byl jak dobrovolným, tak dlouhý čas i profesionálním hasičem, věnoval se výchově mladých hasičů, odpracoval pro hasičský sbor stovky brigádnických hodin, nasazoval svůj život během zásahů u nejrůznějších mimořádných událostí. Staré hasičské heslo BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI, VLASTI KE SLÁVĚ, pan Pavel Přibyl do posledního písmene naplnil.

Infocentrum Dačice je od pondělí 28.12.2020 uzavřenoinfocentrum - logo

V souladu s vládními opatřeními je naše infocentrum pro veřejnost od pondělí 28. prosince 2020 až do odvolání uzavřeno. V nutných případech volejte pro informace na tel. 384 401 265 nebo pište na info@dacice.cz. , 

Dačické kluziště zahajuje omezený provoluzištěz

V pátek 18.12.2020 byl zahájen provoz nového dačického kluziště, které se nachází v Husově ulici nad fotbalovým stadionem. Kluziště vybudovalo Město Dačice a jeho provozovatelem jsou Technické služby Dačice s.r.o. Bruslit můžete na ledové ploše o rozměrech 20x40 m. K přezouvání je určeno kryté zázemí s lavičkami a uzamykatelnými skříňkami. K dispozici jsou toalety. Kluziště je určeno převážně k veřejnému bruslení, bohužel nynější epidemiologická nařízení nám dost zkomplikovala situaci. Kapacita kluziště je nyní pouze šest osob, a to včetně přihlížejících za mantinely. Z tohoto důvodu jsou umožněny pouze individuální pronájmy ve třicetiminutových blocích, abychom umožnili bruslení co největšímu počtu zájemců. Cena bloku (o délce třicet minut) činí 300 Kč. Provozní doba kluziště je od 9:00 do 21:00 hodin. Dnešním dnem byl spuštěn rezervační systém, na kterém si můžete po zaregistrování zarezervovat volné bloky. Jiný způsob rezervace není prozatím možný. S ohledem na stále měnící se situaci a omezení je provoz kluziště naplánován v této podobě prozatím do 3. 1. 2021, veřejné bruslení se do tohoto data nekoná.

DATEL ukončil vysílání na kanále 54. Nyní vysílá na kanále 47!!!info

Ve středu 28. října 2020 byla instalovaná nová technologie, která zajišťuje vysílání Dačické televize. Tím přestal DATEL vysílat na 54. kanále a přesunul se na kanál číslo 47. Upozorňujeme naše diváky, aby si v případě, že se jim DATEL z obrazovek ztratil, svoji televizi přeladili na 47. kanál. Díky nově technologii a modernizaci zařízení se v následujících týdnech zvýší kvalita obrazu na full HD. DATEL prozatím zůstává ve vysílací síti DVB-T. Dačická televize natáčí o dění ve městě a v místních částech už sedm let. První dačické zprávy mohli obyvatelé města sledovat v polovině prosince roku 2013.

Vážení spoDačice 20.10.2020luobčané, s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci COVID 19 v našem městě vás žádáme o maximální dodržování vyhlášených hygienických opatření a zásad ... celé znění výzvy