Navigace

Obsah

Bezplatná linka pro seniory - pomoc s registrací k očkování proti COVID-19pomoc seniorům

Jihočeský kraj spustil v pátek 15. ledna bezplatnou telefonickou linku pro seniory. Na čísle 800 100 450 získají informace o očkování proti nemoci covidu-19. Pracovníci pomohou s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu na očkování proti covidu-19. Linka bude v provozu v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Více informací v tiskové zprávě a na webu Jihočeského kraje.  

Video ohlédnutí za rokem 2020

Aktuality

22.01.2021

PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM ORP v roce 2021

Žádost o finanční příspěvek státu na obnovu kulturních památek, které se nachází mimo památkově chráněné území, lze podat do 28.2.2021 na MěÚ Dačice ...

Detail

20.01.2021

Sportovní hřiště dostane nový povrch

Rada města schválila ve středu 13. ledna vyhlášení výběrového řízení na akci „Výměna povrchu sportovního hřiště Za Lávkami" ...

Detail

19.01.2021

Úprava krizových opatření platná od 19.1.2021

Vláda schválila drobnou úpravu dosud platných pravidel. Týká se maloobchodního prodeje dětského oblečení, obuvi, a prodejen papírnictví ...

Detail

15.01.2021

pomoc seniorům

Pomoc seniorům s registrací na očkování proti covid-19

Jihočeský kraj spustil bezplatnou telefonickou linku pro seniory. Na čísle 800 100 450 získají informace o očkování proti covidu-19 ..

Detail

13.01.2021

Nález - peněženka s malým finančním obnosem

Do schránky městské policie byla vložena hnědá peněženka s malým finančním obnosem. Případný majitel se může přihlásit v přízemí radnice na odboru správním.

Detail

11.01.2021

Mimořádná změna jízdních řádů autobusů UNITED BUSES

V důsledku prodloužení vládních opatření omezujících šíření infekce SARS COVID 19 upravujeme s platností od pondělí 11. ledna 2021 jízdní řády našich vnitrostátních dálkových linek...

Detail

08.01.2021

Krizová opatření platí do 22. ledna 2021

Prodloužení krizových opatření včetně dílčích úprav ...

Detail

04.01.2021

Svoz papíru a plastu - kalendář 2021

Kalendář svozu papíru a plastu v Dačicích a místních částech v roce 2021

Detail

26.12.2020

Vláda prodloužila nouzový stav o dalších 30 dnů

Od 27. prosince přejde Česká republika do 5. stupně PES. Vláda proto schválila odpovídající přísnější opatření, která mají platit až do 10. ledna 2021 ...

Detail

17.12.2020

Příspěvky z prostředků města na rok 2021

Rada města vyhlásila na svém jednání dne 16. 12. 2020 možnost ucházet se o příspěvky z prostředků města na rok 2021...

Detail

16.12.2020

Dobrovolné antigenní testování obyvatel

Informace o odběrových centrech, odkazy na webové stránky nemocnic ...

Detail

15.12.2020

Od 18.12. se PES vrací na 4. stupeň

Od pátku 18. prosince se Česká republika vrátí do 4. stupně protiepidemického systému (PES), který ale dozná několika změn...

Detail

Vláda upravila od 19.1.2021 podmínky maloobchodního prodeje - papírenské zboží, dětské oblečení a obuvinformace

Vláda zároveň souhlasila s drobnou úpravou dosud platných pravidel, která začnou platit od 19. ledna. Nejdůležitější změnou je otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi. Umožní také profesní vzdělávání a získávání zvláštní odborné způsobilosti u vybraných profesí. Schválila také opatření, které umožní nahradit dočasně vstupní lékařskou prohlídku a prokázání vlastnictví zdravotního průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením. Celá tisková zpráva.

Omezení provozu Městského úřadu Dačiceinformace

Všechny budovy úřadu jsou pro veřejnost od 4. 1. 2021 otevřeny pouze v pondělí a ve středu v čase 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00 h

Mimo uvedené úřední hodiny lze schůzku sjednat telefonicky. Podání lze činit dálkově (pošta, e-mail, datová schvánka, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, přes Portál občana či e-podatelnu). 

Podatelna městského úřadu je otevřená v pondělí a ve středu od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 h. V nutných případech volejte podatelnu na tel. č. 384 401 248. 

Infocentrum je z důvodu nařízení vlády do odvolání uzavřeno. 

Příspěvky z prostředků města na rok 2021informace

Rada města vyhlásila možnost ucházet se o příspěvky z prostředků města na rok 2021.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 18. 1. 2021 do 1. 2. 2021 do 17:00 hodin. V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského úřadu Dačice. Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku města Dačice včetně Zásad poskytování podpor města Dačice a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2021 jsou k dispozici na internetových stránkách města Dačice nebo na finančním odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.cz). Žadatelem o příspěvek může být pouze fyzická nebo právnická osoba působící v oblasti péče o mládež, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí za podmínky, že má sídlo na území města Dačice, nebo nesídlí ve městě Dačice, avšak její činnost se týká občanů města Dačice. Žadatelem o příspěvek nemůže být právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo územně samosprávný celek.
Více informací zde.

Vláda prodloužila platnost krizových opatření do 22. lednainformace

Krizová opatření vlády odpovídající 5. stupni protiepidemického systému PES budou platit do 22. ledna. O jejich prodloužení o dvanáct dnů rozhodla vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 7. ledna 2021. Pokračovat bude i bezplatné antigenní testování. Celá tisková zpráva

Pavel Přibyl převzal Cenu města Dačice7.1.2021

Pan Pavel Přibyl převzal v kanceláři starosty města ve čtvrtek 7. ledna Cenu města Dačice za rok 2019, kterou mu za celoživotní přínos v oblasti požární ochrany udělilo zastupitelstvo v loňském roce na svém červnovém zasedání. Ještě jednou blahopřejeme. Pan Přibyl byl jak dobrovolným, tak dlouhý čas i profesionálním hasičem, věnoval se výchově mladých hasičů, odpracoval pro hasičský sbor stovky brigádnických hodin, nasazoval svůj život během zásahů u nejrůznějších mimořádných událostí. Staré hasičské heslo BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI, VLASTI KE SLÁVĚ, pan Pavel Přibyl do posledního písmene naplnil.

Infocentrum Dačice je od pondělí 28.12.2020 uzavřenoinfocentrum - logo

V souladu s vládními opatřeními je naše infocentrum pro veřejnost od pondělí 28. prosince 2020 až do odvolání uzavřeno. V nutných případech volejte pro informace na tel. 384 401 265 nebo pište na info@dacice.cz. , 

Dačické kluziště zahajuje omezený provoluzištěz

V pátek 18.12.2020 byl zahájen provoz nového dačického kluziště, které se nachází v Husově ulici nad fotbalovým stadionem. Kluziště vybudovalo Město Dačice a jeho provozovatelem jsou Technické služby Dačice s.r.o. Bruslit můžete na ledové ploše o rozměrech 20x40 m. K přezouvání je určeno kryté zázemí s lavičkami a uzamykatelnými skříňkami. K dispozici jsou toalety. Kluziště je určeno převážně k veřejnému bruslení, bohužel nynější epidemiologická nařízení nám dost zkomplikovala situaci. Kapacita kluziště je nyní pouze šest osob, a to včetně přihlížejících za mantinely. Z tohoto důvodu jsou umožněny pouze individuální pronájmy ve třicetiminutových blocích, abychom umožnili bruslení co největšímu počtu zájemců. Cena bloku (o délce třicet minut) činí 300 Kč. Provozní doba kluziště je od 9:00 do 21:00 hodin. Dnešním dnem byl spuštěn rezervační systém, na kterém si můžete po zaregistrování zarezervovat volné bloky. Jiný způsob rezervace není prozatím možný. S ohledem na stále měnící se situaci a omezení je provoz kluziště naplánován v této podobě prozatím do 3. 1. 2021, veřejné bruslení se do tohoto data nekoná.

Pavel Novotný převzal Cenu města Dačice Pavel Novotný s manželkou a starostou města Dačice

Mgr. Pavel Novotný převzal v kanceláři starosty města ve středu 2. prosince Cenu města Dačice za rok 2019, kterou mu za celoživotní působení v oblasti vzdělávání, sportu a kultury udělilo zastupitelstvo již na svém červnovém zasedání. Při této slavnostní příležitosti ho na radnici doprovázela manželka Marta. Druhý oceněný, pan Pavel Přibyl, převezme cenu za celoživotní přínos v oblasti protipožární ochrany po vzájemné dohodě v nejbližším možném termínu.

DATEL ukončil vysílání na kanále 54. Nyní vysílá na kanále 47!!!info

Ve středu 28. října 2020 byla instalovaná nová technologie, která zajišťuje vysílání Dačické televize. Tím přestal DATEL vysílat na 54. kanále a přesunul se na kanál číslo 47. Upozorňujeme naše diváky, aby si v případě, že se jim DATEL z obrazovek ztratil, svoji televizi přeladili na 47. kanál. Díky nově technologii a modernizaci zařízení se v následujících týdnech zvýší kvalita obrazu na full HD. DATEL prozatím zůstává ve vysílací síti DVB-T. Dačická televize natáčí o dění ve městě a v místních částech už sedm let. První dačické zprávy mohli obyvatelé města sledovat v polovině prosince roku 2013.

Vážení spoDačice 20.10.2020luobčané, s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci COVID 19 v našem městě vás žádáme o maximální dodržování vyhlášených hygienických opatření a zásad ... celé znění výzvy