Navigace

Obsah

2informace1. listopadu bude ukončen letošní svoz bioodpadu v Dačicích

V uvedený den proběhne letos poslední svoz sběrných nádob veřejně přístupných i sběrných nádob zapůjčených do jednotlivých domácností. Ukončen bude i oddělený sběr bioodpadu probíhající v místních částech prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. Děkujeme všem, jejichž bioodpad již nekončí na skládce komunálního odpadu a těšíme se na spolupráci v příštím roce. Vašeho úsilí si upřímně vážíme. V případě jakýchkoliv nejasností – pište, volejte (odpady@dacice.cz,  384 401 281).

Aktuality

21.11.2017

Hlášení: Přijmeme doručovatele na ranní rozvoz novin

Přijmeme doručovatele na ranní rozvoz novin s vlastním autem. Bližší informace na tel. č. 720 987 693. Hlášeno: 21.11.

Detail

20.11.2017

Nález - klíče

Oznamujeme, že během minulého týdne byl v Bílkově nalezen svazek 6 klíčů s čipem, přívěskem a flash diskem. Klíče budou viset na úřední desce před radnicí.

Detail

15.11.2017

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Detail

15.11.2017

Svoz bioodpadu pro letošní rok končí

Město Dačice upozorňuje, že v úterý 21.11. končí letošní svoz bioodpadu jak z veřejně přístupných sběrných nádob, tak z nádob zapůjčených do domácností. Ukončen bude i sběr bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů v místních částech.

Detail

15.11.2017

Dačický bioodpad aktuálně - 21. 11. končí letošní sběr

Nejen konec roku, ale i konec letošního odděleného sběru bioodpadu se blíží. Tento bude ukončen v úterý 21. listopadu.

Detail

15.11.2017

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky, která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Detail

15.11.2017

Cvičení Blackout 2017 - vyplněním dotazníku sami sobě pomůžete v případě blackoutu

Vážené spoluobčané, obracíme se na vás se žádostí o spolupráci v návaznosti na výpadek elektrické energie způsobený v závěru měsíce října vichřicí Herwart. Výpadek elektrické energie může být mnohem většího rozsahu, je proto pro nás důležité získat přehled o tom, jak jsou obyvatelé Jihočeského kraje připraveni.

Detail

15.11.2017

Hlášení: Bellitex - nové zimní zboží

Zveme vás do Bellitexu na Havlíčkově náměstí. Máme pro vás připravenou novou zimní kolekci.¨ Hlášeno: 15., 21.a 29. 11. a 5. a 13. 12.

Detail

13.11.2017

Úprava provozu v ulici Na Vyhlídce v Dačicích

Ulice Na Vyhlídce je aktuálně zejména v pracovních dnech při pravém okraji směrem k nám. Republiky lemována řadou zaparkovaných vozidel (studentů učiliště, majitelů přilehlých nemovitostí, návštěvníků sportovních zařízení). Vozidla zde parkují v rozporu s platnými normami - není zachován dostatečný šířkový profil pro obousměrný provoz, nejsou zajištěny dostatečné rozhledové podmínky pro výjezd z přilehlých nemovitostí.

Detail

13.11.2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta republiky

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta republiky

Detail

13.11.2017

Informace o vyhlášení volby prezidenta

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil dne 23. srpna 2017 volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech: pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018.

Detail

08.11.2017

Hlášení: Nález - vycházková hůl

V pátek 3.11. ve večerních hodinách byla na lávce nalezena vycházková hůl. Případný majitel se může přihlásit v přízemí radnice na odboru správním. Hlášeno: 8.11.

Detail

02.11.2017

Podpora sociální oblasti na Dačicku

V rámci podpory sociální oblasti na Dačicku bylo na jednání rady města v úterý 31. 10. projednáno a doporučeno zastupitelstvu města ke schválení přidělení pěti grantů.

Detail

01.11.2017

Zima se blíží, nezapomeňte na přípravu zimní výbavy

Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat. Dávejte si však pozor na značku zimní výbava, která na vybraných úsecích zavádí bezpodmínečnou povinnost zimních pneumatik.

Detail

Blackout 2017Cvičení Blackout 2017 - vyplněním dotazníku sami sobě pomůžete v případě blackoutu

V souvislosti s výpadkem elektrické energie, který způsobila koncem října vichřice Herwart, a s možností, že tyto krizové stavy se budou v budoucnu opakovat, proběhne ve dnech 4. a 5. prosince cvičení Blackout 2017. Součástí cvičení je mj. získání přehledu o tom, jak jsou obyvatelé Jihočeského kraje na takové situace připraveni. Vyplněním jednoduchého dotazníku pomůžete získat přehled základních potřeb, které bude nezbytné pro občany zajistit ze strany kraje, složek IZS a dalších subjektů podílejících se na řešení vzniklé situace.

Zdopravní značkaima se blíží, nezapomeňte na přípravu zimní výbavy

Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat. Dávejte si však pozor na značku zimní výbava, která na vybraných úsecích zavádí bezpodmínečnou povinnost zimních pneumatik.

Kancnýřův sad, 2. 10. 2017Představitelé města položili věnce u příležitosti 99. výročí vzniku samostatného československého státu

V sobotu 28. října položili starosta Karel Macků a místostarostové Jiří Baštář a Miloš Novák věnec k pomníku obětem světových válek v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí v Dačicích. Den před státním svátkem byla uctěna památka obětí první světové války a vznik samostatného Československa položením kytic s trikolorou v Bílkově, Dolních Němčicích a u Malého Pěčína.   

Výsledky říjnových voleb 2017 do poslanecké sněmovny

V přiloženém odkazu jsou k dispozici výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 za obec Dačice. Jihočeský kraj - obec Dačice

Dačice - volební okrsek č. 10 - volby do přenosné volební schránkyObčané Dačic využili možnost volit do přenosné volební schránky

Při volbách do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21. října mohli voliči ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební schránku. Této možnosti využil například také pan Navrátil z volebního okrsku č. 10 a odvolil u sebe doma. Na fotografii je s předsedou okrskové volební komise panem Dědkem. 

foto z akcí v DačicíchPřipravujeme kalendář akcí na rok 2018 - výzva pro pořadatele

Odbor kultury cestovního ruchu připravuje přehled akcí, které se budou konat v roce 2018 v Dačicích a místních částech. Všem pořadatelům a organizátorům nabízíme bezplatné zveřejnění v tištěném materiálu, v Dačickém zpravodaji a na městském webu. Stačí, když nám pošlete název, termín akce a kontakt. Informace zasílejte nejpozději do pátku 10. listopadu na e-mail kultura@dacice.cz. Cílem připravovaného Kalendáře akcí 2018 je kromě vytvoření a propagace bohaté programové nabídky na příští rok také koordinace termínů tak, aby nedocházelo k vzájemné kolizi jednotlivých akcí. 

Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2017/2018

Rada města projednala a schválila ve středu 18. října Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2017/2018. Tento materiál upravuje zimní údržbu komunikací a komunikací pro pěší (rozsah, posypové materiály, apod.), a to včetně pořadí důležitosti údržby jednotlivých komunikací a komunikací pro pěší, a to i těch, u kterých se zimní údržba neprovádí - zde k náhledu.

Pracovnice IC Dačice Hanka Kocmálová(vlevo) s kolegyní z J. Hradce Dačice se prezentovaly na veletrhu ITEP

Plzeňského veletrhu cestovního ruchu ITEP se Dačice zúčastnily ve dnech 21. - 23. 9. v rámci společného stánku Destinačního managementu Česká Kanada. Kromě tradiční nabídky jsme návštěvníkům veletrhu představili dvě letošní novinky, kterými jsou aktualizované tipy na výlety Na kole kolem Dačic  a zcela nová Poutní místa a sakrální stavby v Dačicích a okolí. 

Zajímavé statistické údaje o ORP Dačice

Krajská správa ČSÚ v Č. Budějovicích vydala publikaci Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje 2017, která přináší základní informace o jednotlivých městech a obcích Jč. kraje v členění podle SO ORP. Jsou zde uvedeny např. demografické údaje, základní popisy obcí podíl nezaměstnaných osob a další vybrané informace.  Pod tímto odkazem najdete přístup k dalším informacím mj. také o ORP Dačice. 

informativní letákSvoz papíru a plastu přímo od domu 

Třídění odpadu bude nyní ještě snazší. Město nabízí občanům Dačic a místních částí možnost svozu papíru a směsného plastu přímo od domu. Jak a kde si zapůjčit sběrné nádoby se zájemci dozví z přiloženého letáku.  

Pozvánky na akce

21.11.2017

Plakát

Amoska a strašidelný les

Setkání pro předškoláčky v ZŠ Komenského.

Kultura Dačice

22.11.2017

Milada

Film je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové tedy ženy, která za obhajobu morálních principů zaplatila svým životem.

Kino Dačice

19.11.2017 - 31.01.2018

Drátování

Dráteníkův rok

Výstava prací členů Cechu česko-moravských dráteníků - odrátované hrnky, hrnečky, misky, talíře, drátované šperky, ozdoby, postavičky lidské i zvířecí. V neděli 19.11. od 13:00 do 16:00 h ukázky drátenického řemesla - možnost zakoupení výrobků.

Kultura Dačice

24.11.2017

Z pohádky do pohádky

Společné čtení, hraní si a tvoření na základě pohádek. Určeno pro rodiče s dětmi.

Kultura Dačice

24.11.2017

Kuželky

KP - 2, Dačice "G" - TJ Jiskra N. Bystřice

Kultura Dačice