Navigace

Obsah

Dačice opět obhájily kategorii "C" v hodnocení MA21

Typ: ostatní
Během pěti let realizace projektu Zdravého města Dačice a plnění kritérií místní Agendy 21 (dále MA21) je Město Dačice natolik úspěšné, že obhajuje kategorii C již třetím rokem. Aktivity Zdravého města se stále rozšiřují a snahou do budoucna je dosáhnout ještě větší kvality a povýšit do kategorie B.

Dačice v hodnocení MA21 postoupily do kategorie C

Město Dačice vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR (dále NSZM) jako jubilejní stý člen asociace na začátku roku 2012. Přistoupením do NSZM se město Dačice zavázalo naplňovat zásady a cíle MA21, a to přijetím Deklarace v září 2011. MA21 je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, která umožňuje, aby se město rozvíjelo v rovnováze všech klíčových oblastí – sladilo hospodářský rozvoj se sociálními požadavky a respektovalo životní prostředí. Nástrojem pro měření a hodnocení MA21 je sada kritérií. Úspěšnost v jejich naplňování pak rozděluje zúčastněná města do čtyř základních kategorií – od nejnižší kategorie D až po nejvyšší kategorii A. Těmto kategoriím předchází ještě tzv. nultá kategorie Zájemci.

Pro zajištění úspěšného rozvoje Zdravého města Dačice a MA21 byla v roce 2012 zřízena komise, která funguje na základě mezisektorového partnerství – je zastoupena z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru a veřejnosti. Komise je poradním orgánem rady města, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy projektu Zdravého města Dačice a MA21. Komise se dále vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Komise Zdravého města Dačice a MA21 pracuje v následujícím složení:

  • Politik ZMD a MA21 – Ing. Karel Macků
  • Předseda komise – Ing. Kateřina Marková
  • Tajemnice komise a koordinátorka projektu – Ing. Ilona Brabencová
  • Další členové komise – Mojmír Holec, Ing. Zdeňka Koutná, Mgr. Dana Vláčilová, Miroslava Vacková a Bc. Martin Rychlík

Plán akcí na rok 2018, zde.

Děkujeme touto cestou všem, kteří za uplynulých pět let fungování Zdravého města Dačice přispěli k zavádění a udržování procesu místní Agendy 21 v Dačicích. Také v letošním roce se těšíme na Vaši přízeň.


Vytvořeno: 4. 1. 2018
Poslední aktualizace: 5. 1. 2018 07:58
Autor: Ing. Ilona Brabencová