Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kontakty

Adresy

Palackého nám. 1/I
380 13, Dačice
Palackého nám. 2/I
38013, Dačice

Osoby

Marie Bulíčková

prodeje, koupě, směny, pachty pozemků, věcná břemena
Telefon: 384 401 237
E-mail: pozemky2@dacice.cz

Ing. Hana Dvořáková

vedoucí odboru
Telefon: 384 401 227
E-mail: dvorakova@dacice.cz

Bc. Petr Bělohlávek

nájmy, prodeje, koupě a směny pozemků, správa veřejné zeleně

Bc. František Peterka

hrobová agenda, zábory veřejného prostranství
Telefon: 384 401 228
E-mail: peterka@dacice.cz

Daniel Škarda

vyjádření ke stavbám a zvláštnímu užívání pozemků města, veřejné zakázky, údržba majetku města - komunikace
Telefon: 384 401 285
E-mail: opravy@dacice.cz

Ing. Eva Danielová

vyjádření ke stavbám a zvláštnímu užívání pozemků města, veřejné zakázky, údržba majetku města - kanalizace a rybníky ve vlastnictví města